Fill 1 Fill 1

Monitor Bezoekersstromen uitgelegd #4: Bezoekers inspireren met dynamische content

Group 10 14 februari 2022

Internet is een van de belangrijkste kanalen voor onze informatievoorziening. Zo zal iemand, die op zoek is naar mooie plekken in Overijssel al gauw uitkomen op een van de websites die in het beheer zijn van MarketingOost. Denk aan visitoost.nl, visittwente.nl of 365dagenfietsen.nl: daar delen we tips en informatie voor iedereen die een dagje of langer wil recreëren in Overijssel. Door de content die we delen niet alleen zo goed mogelijk aan te passen op de websitebezoekers, maar ook op actuele data over de hoeveelheid toeristen in een gebied, kunnen we bijdragen aan een vrijetijdseconomie in balans. Gebieden en ondernemers die in gelijk verdeelde mate bezoekers kunnen ontvangen en bezoekers die geen last hebben van volle parkeerplaatsen. Omdat die data per dag kunnen verschillen, maken we gebruik van dynamische content.

Wat is dynamische content?
Koop je een boek, dan is de kans groot dat iemand anders met datzelfde boek precies hetzelfde te lezen krijgt. Ongeacht de dag of het tijdstip waarop die ander het boek leest. Bij dynamische content is dit anders: per lezer of moment kan content, zoals tekst en afbeeldingen, anders weergegeven worden. Dat kan op verschillende niveaus:

  • Per artikel: de inhoud van onze artikelen is voor iedere websitebezoeker hetzelfde, maar de titel, de afbeelding en de inleiding kunnen flexibel zijn. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van campagnes en de doelgroep waar we ons op dat moment op willen richten. Zo kan een camping zowel ouderen als jongeren aanspreken. De titel, de afbeelding of de eerste zinnen die je gebruikt kunnen bepalen of een doelgroep zich juist wel of niet aangesproken voelt.
  • Volgorde in tip-lijsten of zoekresultaten: daar waar ruimte is voor meer bezoekers, kunnen we de desbetreffende bestemming meer onder de aandacht brengen door deze bovenaan een lijst met tips of zoekresultaten te laten verschijnen. Blijkt uit actuele data of voorspellingen dat er juist veel bezoekers op een bepaalde bestemming zijn of komen, dan kan deze onderaan geplaatst worden. De informatie blijft beschikbaar, maar wordt dan in mindere mate gepromoot. De keuze blijft uiteraard bij de bezoeker zelf, maar we kunnen wel kiezen in hoeverre we de ene of de andere bestemming actief onder de aandacht brengen.

Koppeling van dashboard met website content
De data die we verzamelen gebruiken we om voorspellingen te doen. Die zijn inzichtelijk in een dashboard en zijn gekoppeld met de databases van onze websites. Dat werkt met een soort stoplichtsysteem: is een gebied groen, dan kan deze zonder problemen onder de aandacht gebracht worden en prominent op onze websites verschijnen. Bij oranje wordt de content nog wel gepromoot, maar niet bovenaan lijsten geplaatst. Bij rood zetten we de bestemming op de achtergrond, hoewel deze dus nog wel te allen tijde zichtbaar blijft. Dit doen we niet zelf: we hebben onze systemen zo ingericht dat dit automatisch aangepast wordt. De content die we tonen is niet uitsluitend afhankelijk van de data uit de Monitor Bezoekersstromen. Er gaan tal van berekeningen achter schuil, zodat verschillende bestemmingen gelijkmatig onder de aandacht gebracht worden.

Dynamische content en marketing, gebaseerd op de Monitor Bezoekersstromen, gaat verder dan onze eigen websites. Ook gaat er bijvoorbeeld een mail uit naar marketingbureaus waar we mee samenwerken. Is er sprake van piekdrukte, dan wordt er een mail verstuurd, waardoor zij weten dat ze een promotie kunnen terugdringen of stopzetten. Daarnaast wordt er gewerkt aan een systeem waarmee we ook de websites van ondernemers van deze informatie voorzien, zodat zij hun gasten de juiste informatie te bieden en daarmee de gastbeleving te verhogen.

Uitzonderingen signaleren
Natuurlijk willen we voorkomen dat we ten onrechte locaties in Overijssel onderbelichten. Het systeem maakt al onderscheid in deelgebieden: dus mochten er in een bepaald gebied, bijvoorbeeld de Sallandse Heuvelrug, veel bezoekers worden verwacht, dan brengen we de Sallandse Heuvelrug minder actief onder de aandacht. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat een bepaald museum of een bepaald restaurant in dat gebied juist nog veel plek heeft. We werken er hard aan om de verwachtingen zo specifiek mogelijk te duiden en we nodigen gemeentes en ondernemers dan ook van harte uit om bij te dragen aan onze informatievoorziening. Hoe meer informatie wij hebben, hoe gerichter we dynamische content in kunnen zetten en weten waar we uitzonderingen moeten maken. Uiteindelijk zoeken we naar de juiste balans, zodat het voordelen biedt voor alle gemeentes, ondernemers, bewoners en bezoekers.

Monitor Bezoekersstromen uitgelegd
Dit artikel is een onderdeel van de reeks artikelen waarin we de Monitor Bezoekersstromen uitleggen. Eerder schreven we over het verzamelen van data en het voorspellen van bezoekersaantallen en lieten we beleidsmakers van gemeenten aan het woord over hun deelname aan de pilot. We gaan later dieper in op het verbeteren van de customer journey, subjectieve vs. objectieve drukte en de bijdrage aan het in balans houden van de vrijetijdseconomie.

Wellicht ook interessant

Nieuws
Rick Brink onthult grootste toegankelijke vakantiepark van Europa
Nieuws
Zwolle bruist tijdens 24 uur Hanze
Contact
Fill 1