Fill 1 Fill 1

MarketingOost lanceert eerste datahub in de vrijetijdseconomie

Group 10 29 november 2021

Pilotproject moet uitgroeien tot landelijk platform

MarketingOost lanceert de eerste datahub in de Nederlandse vrijetijdseconomie. Het unieke dataplatform biedt ondernemers, overheden en kennisinstituten de mogelijkheid alle beschikbare relevante kennis en informatie op het gebied van toerisme en recreatie te delen. Het is voor het eerst dat binnen de sector zoveel bronnen en data bij elkaar komen. “De vrijetijdseconomie zet hiermee belangrijke stappen in het werken met smart data”, zegt Wendy Weijdema, Manager Strategie, Onderzoek & Innovatie van MarketingOost.

Pilotproject LDA
De datahub van MarketingOost is een pilotproject van de provincie Overijssel als onderdeel van de monitor bezoekersstromen en van de Landelijke Data Alliantie (LDA), een open netwerk van alle partijen in Nederland die behoefte hebben aan data en inzichten over toerisme van, naar en in ons land. De hub is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt het initiatief mogelijk. “Wij werken aan het verzamelen en delen van relevante data en inzichten voor de sector. De nadruk ligt daarbij op nieuwe (big)databronnen en analysetechnieken. Bij de pilot in Overijssel testen we de mogelijkheden van een regionale datahub. Deze ervaringen zijn waardevol voor heel Nederland”, zegt Marieke Politiek, voorzitter Programmaraad LDA.

Sector mist kansen
Het platform dat is ontwikkeld door de wereldwijde marktleider in technologie van geografische informatiesystemen, ESRI Nederland, vormt een prima basis voor andere gebiedsmarketingorganisaties (DMO’s) om eigen datahubs te ontwikkelen Daarmee zou de hele vrijetijdseconomie een stap voorwaarts maken. Ondernemers, overheden en andere betrokken partijen weten nu vaak niet af van het bestaan van data of laten die links liggen omdat de informatie te ingewikkeld is of niet aansluit bij de wensen. Daardoor blijft de potentie van veel data onbenut en mist de sector kansen.

Goed overzicht
Toegankelijkheid en overzichtelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten geweest bij de ontwikkeling van de datahub. Gebruikers stuiten niet op eindeloze tabellen en modellen, maar op heldere informatie waarmee ze direct aan de slag kunnen. Vooral het totaaloverzicht is belangrijk, zegt Wendy Weijdema. “We onderzoeken in onze sector voortdurend voorzieningen, capaciteit en bezoekersstromen en beschikken over ontzettend veel informatie over natuur, landschap, routes en cultuurhistorie, maar een goed overzicht ontbreekt. Nu is dat complete beeld van een gebied er wél en heb je toegang tot regionale en landelijke data. Dankzij dit unieke dataplatform kunnen ondernemers en overheden veel beter inspelen op trends, ontwikkelingen en actuele thema’s. Ze maken beslissingen aan de hand van feiten en cijfers.”

Verzamelplaats van data
MarketingOost beschouwt de datahub als dé verzamelplaats van alle data in de Overijsselse vrijetijdseconomie. Meer dan 25 bronnen – die in de loop van de tijd steeds verder worden aangevuld –  komen daarin samen. De datahub bevat bijvoorbeeld specifieke cijfers over overnachtingen en bestedingen uit de Regiomonitor, en de kansenkaart voor nieuwe gebieds- en aanbodontwikkeling. Binnenkort komt daar ook de waardering van de routenetwerken bij.  Alle beschikbare gegevens vormen bovendien een prima basis voor veel concrete producten. Gebruikers, waarbij je kunt denken aan ondernemers in de vrijetijdseconomie, beleidsambtenaren toerisme, maar ook studenten en docenten van toerisme-opleidingen, kunnen de beschikbare informatie bijvoorbeeld gebruiken voor het ontwikkelen van kaarten, webapps en dashboards.

Klik hier om de datahub te bezoeken!

Wellicht ook interessant

Nieuws
Rick Brink onthult grootste toegankelijke vakantiepark van Europa
Nieuws
Zwolle bruist tijdens 24 uur Hanze
Contact
Fill 1