Fill 1 Fill 1

MarketingOost positief gewaardeerd door stakeholders

Group 10 17 maart 2022

Persoonlijk contact, ludieke acties, mooie projecten en deskundig partnerschap zijn belangrijke aspecten die onze stakeholders waarderen. De communicatie hierover, een meer zakelijke instelling en weer wat vaker op bezoek zijn aandachtspunten waar we mee aan de slag kunnen, dat blijkt uit het Stakeholder onderzoek dat MarketingOost eind vorig jaar door I&O Research heeft laten uitvoeren. 

Beoordeling 

Onze stakeholders waarderen ons gemiddeld met een 7,4. Een mooie score, waar we trots op zijn, maar ook ruimte laat voor verbetering. Hieronder een paar quotes uit het onderzoek die de belangrijkste reacties weergeven, met een korte toelichting. 

“Voor de bereikbaarheid, collegialiteit, enthousiasme, vriendelijkheid, organisatietalenten, zoeken naar mogelijkheden, altijd mee willen denken.” 

Positief is men over de inzet en het persoonlijke contact. Een aanbeveling hierbij is wat meer lef tonen en vaker ‘nee’ zeggen als bijvoorbeeld iets niet haalbaar is binnen het budget of plan. 

“Slinger van Salland en vervolgens de vlaggenwedstrijd. Publicitair goed gewerkt.”
“De lancering van Tukker.nl en de bekroning van Liesje22” 

Hoewel de zichtbaarheid van wat we allemaal doen nog verbeterd kan worden, kregen we mooie reacties over specifieke (ludieke) acties zoals de vlaggenwedstrijd en Liesje22. 

“Alle aanpassingen rondom corona (de initiatieven die toen ontplooid werden).” 

 Tijdens de eerste lockdown heeft MarketingOost de rol vervuld van informatie- en coördinatiepunt voor ondersteuning en vragen over maatregelen en subsidies. Deze inzet werd gewaardeerd. Spontaan worden hier opmerkingen over gemaakt en gemiddeld werd deze dienstverlening met een 7 beoordeeld.  

“Aanbieden van het Nationale Toerisme transitieplan en pleiten voor een volwaardige plek van de sector bij de politiek.” 

MarketingOost zet zich naast de regionale en provinciale allianties ook op landelijk niveau in om meer aandacht voor de sector te krijgen. Deze inzet werd door een aantal stakeholders herkend en positief gewaardeerd. Regionale overheden (75%) zien ook dat MarketingOost ervoor zorgt dat de vrijetijdseconomie op de agenda komt te staan en structureel deel uitmaakt van verkiezingsprogramma’s (60%). 

“Nog meer samenwerken met alle TTI’s in de regio en vragen waar behoefte aan is” 

Bijna zeven op de tien stakeholders zien MarketingOost meer als partner dan als opdrachtnemer/ leverancier. Ook geeft bijna driekwart aan dat MarketingOost een deskundige sparringpartner is op het gebied van vrijetijdseconomie. Onder overheden is zelfs 87% het hier (helemaal) mee eens. Nog meer (cross-sectorale) samenwerking is gewenst. Hier zetten we ons de komende jaren ook nadrukkelijk voor in. 

 Belangrijke verbeterpunten 

We zijn blij dat zoveel stakeholders hun mening hebben gegeven en zijn tevreden met de positieve feedback. Daarnaast vinden we het erg belangrijk om serieus aan de slag te gaan met de verbeterpunten die in het onderzoek naar voren kwamen: 

  • Communicatie; we zien dat veel van onze stakeholders nog onvoldoende bekend zijn met onze vier diensten en wat wij hierin aan ondersteuning kunnen bieden. We zullen de komende tijd dit nog meer onder aandacht brengen via de diverse kanalen en gesprekken. 
  • Verzakelijking; We willen graag ‘Goed doen voor Overijssel’, maar zien dat daar ook een valkuil ligt. Het managen van verwachtingen en duidelijke afspraken over de mogelijkheden hoort hier ook bij. Hier leggen we de komende tijd een duidelijke focus. 
  • Persoonlijk contact herstellen; Corona heeft ervoor gezorgd dat we elkaar minder konden ontmoeten. We hebben dit gemist en komen graag weer met iedereen in contact. Heeft u een vraag, opmerking of behoefte aan advies? Neem gerust contact op met uw gebiedsadviseur.  

 

Wellicht ook interessant

Nieuws
Twente Marketing wint prestigieuze content prijs in Amsterdam
Nieuws
Hanzejaar 2023 sluit af met creatief lichtprojectiefestival ‘Kleur de Hanze’
Contact
Fill 1