Visie MarketingOost

Aanpak MarketingOost

Regio- en stadsmarketing, dat is de specialiteit van MarketingOost. Wij leven in een aantrekkelijke en economisch sterke regio. Als marketingprofessionals willen we dat delen en uitdragen, om zo een bijdrage te leveren aan de versterking van de regionale economie. Meer bekendheid, een beter imago, meer bezoekers, hogere bestedingen en meer banen, dat is wat we met onze activiteiten willen realiseren. Samen met ondernemers, overheden, bewoners en andere partners die geloven in de regio. MarketingOost is een stichting zonder winstoogmerk en daarin onderscheidt de organisatie zich van andere marketing- en communicatiebureaus.

A-merken

Veel activiteiten van MarketingOost richten zich op de vrijetijdseconomie. Onze regio kent prachtige (Hanze)steden, zoals Kampen, Zwolle en Deventer. Ook hebben we aantrekkelijke regio’s, waaronder de toeristische A-merken Salland, Vechtdal, IJsseldelta, Twente, Weerribben Wieden en onze Hanzesteden. Dat maakt onze missie (versterking regionale economie) dankbaar en kansrijk. Steeds meer bezoekers weten de regio te vinden, met als gevolg dat bestedingen en banen stijgen.

Versterking regionale economie

Maar een aantrekkelijke regio heeft meer te bieden dan alleen toerisme en recreatie. Een aantrekkelijke woonomgeving, een goed ondernemersklimaat, goede onderwijs- en zorgvoorzieningen en stabiel bestuurlijk klimaat zijn cruciaal voor een aantrekkelijke regio. Samen met haar partners werkt MarketingOost aan het vergroten van de aantrekkelijkheid, bekendheid en het versterken van het imago van de Regio Zwolle en daarmee aan de versterking van de regionale economie. Dat is voor ons regio- en stadsmarketing!

De drie B's

MarketingOost bevordert en profileert de aantrekkelijkheid van stad en regio door het gebruik van de drie B's:

Binding       
Door aan te jagen, te inspireren en te verbinden van de vier O's (ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek).                   

Branding    
Door producten die de aantrekkelijkheid vergroten (mede) te ontwikkelen, door stad en regio te profileren en te vermarkten.

Borging          
Door het (mede) ontwikkelen en bewaken van een langetermijn visie en strategie voor de regionale vrijetijdseconomie en door inspanningen te monitoren en verantwoorden.