Visie MarketingOost

Historie, aanpak en werkgebied MarketingOost

Van VVV via RBT en DMO naar Kenniscentrum 
Van oorspronkelijk een VVV organisatie met hoofdzakelijk een informatiefunctie zijn we via  Regionaal Bureau Toerisme getransformeerd tot een Destinatie Marketing Organisatie door als   specialist in stads- en regiomarketing voornamelijk steden en regio’s op de kaart te zetten.   Maar met de wereldwijde groei in de bezoekersstromen wordt het steeds belangrijker om   meer regie te nemen: Destinatie Management. Waar willen we naartoe groeien, waar willen   we wel bezoekers en waar niet, wat doen die bezoekersstromen met bijv. de natuur of met   het draagvlak onder bewoners, hoe komen mensen veilig en vlekkeloos van A naar B en   past ons aanbod ook bij de doelgroepen? Meer strategie, onderzoek en productontwikkeling   dus. Naar de toekomst zien we een bredere rol voor onszelf neergelegd, waarin we als breed   georiënteerde ‘matchmaker’ ons tot een overkoepelende regisseur voor de leefomgeving in   Oost-Nederland willen ontwikkelen in de vorm van coalitiepartner en kenniscentrum.   

Stad- en regiomerken 

Veel activiteiten van MarketingOost richten zich op de vrijetijdseconomie. Onze regio kent prachtige (Hanze)steden, zoals Kampen, Zwolle en Deventer. Ook hebben we aantrekkelijke regio’s, waaronder de toeristische A-merken Salland, Vechtdal, IJsseldelta, Twente, Weerribben Wieden en onze Hanzesteden. Dat maakt onze missie (versterking regionale economie) dankbaar en kansrijk. Steeds meer bezoekers weten de regio te vinden, met als gevolg dat bestedingen en banen stijgen.

Versterking regionale economie

Wij leven in een aantrekkelijke en economisch sterke regio. Als marketingprofessionals willen we dat delen en uitdragen, om zo een bijdrage te leveren aan de versterking van de regionale economie. Meer bekendheid, een beter imago, meer bezoekers, hogere bestedingen en meer banen, dat is wat we met onze activiteiten willen realiseren. Samen met ondernemers, overheden, bewoners en andere partners die geloven in de regio. MarketingOost is een stichting zonder winstoogmerk en daarin onderscheidt de organisatie zich van andere marketing- en communicatiebureaus.

Maar een aantrekkelijke regio heeft meer te bieden dan alleen toerisme en recreatie. Een aantrekkelijke woonomgeving, een goed ondernemersklimaat, goede onderwijs- en zorgvoorzieningen en stabiel bestuurlijk klimaat zijn cruciaal voor een aantrekkelijke regio. Samen met haar partners werkt MarketingOost aan het vergroten van de aantrekkelijkheid, bekendheid en het versterken van het imago van de Regio Zwolle en daarmee aan de versterking van de regionale economie. Dat is voor ons regio- en stadsmarketing