Overijssel maakt het verschil!

Henk van Voornveld

Overijssel maakt het verschil!

 Overijssel is een bijzondere provincie. Bewoners hebben geen sterk ‘Overijssel gevoel’; zij voelen zich Tukker, Sallander of Blauwvinger, maar Overijsselaar hoor je nauwelijks. Ook bezoekers hebben geen beeld van Overijssel als toeristische bestemming; slechts 3% van de Nederlanders noemt spontaan Overijssel als toeristische bestemming, terwijl Salland en Twente 24% scoren.

Toch mogen we blij zijn met de provincie Overijssel. Natuurlijk omdat het de enige bestuurslaag is met Essent(iële) middelen…Maar meer nog, omdat het een perfecte schakel is tussen gemeenten en rijksoverheid. Omdat hier toezicht , overzicht en visie is, waardoor er niet te kleinschalig en op te korte termijn geopereerd wordt. Maar vooral omdat onze provincie laagdrempelig is, ruimte geeft en zo kansen biedt voor ondernemerschap.

 In de vrijetijdseconomie plukken we de eerste vruchten van dit dienende leiderschap. Niet de provincie staat centraal, maar de voor consument en bewoner herkenbare regio’s. Niet de overheid deelt de lakens uit, maar de ondernemers zijn in de lead en worden verleid met investeringsregelingen gericht op innovatie, samenwerking en duurzaamheid. De resultaten van drie jaar investeren mogen er zijn: de beste fiets- en wandelprovincie, de beste campings en talrijke prijzen en nominaties. En met meetbare resultaten: meer bekendheid, meer bezoekers, meer bestedingen en meer banen.

 Alles hosanna? Nee, zeker niet. Want het product moet blijvend vernieuwd worden, de bekendheid is nog te gering, de concurrentie in binnen- en buitenland heftig en de versnippering (zowel inhoudelijk als organisatorisch) nog te groot. En dat terwijl er legio kansen liggen voor de vrijetijdseconomie, zeker in een provincie met zoveel natuurlijke en culturele kwaliteiten. En zo veel verscheidenheid! De uitgangspositie is goed, met een gemeenschappelijke aanpak kunnen we ons goud verzilveren. Vrijetijdseconomie reikt veel verder dan toerisme, er liggen natuurlijke verbindingen met natuur, cultuur, sport, zorg, landbouw en ICT... Juist in die kruisbestuiving ligt de kracht.

Laten we blijven investeren! Met de ondernemers aan het stuur, partners die elkaar versterken en efficiënt georganiseerd zijn en overheden die het juiste steuntje in de rug geven. Dat is Heerlijk en Gastvrij Overijssel 2.0. Daarmee maakt Overijssel het verschil! 

Publicatiedatum: maandag 16 februari 2015

Reageren?

Reactie plaatsen op dit artikel