Gastvrij Overijssel

Over Gastvrij Overijssel

In Overijssel werken toeristische marktpartijen samen in Gastvrij Overijssel. Doel van deze netwerkorganisatie is door marktgerichte samenwerking in de vrijetijdssector verbetering van het toeristisch aanbod, meer bezoeken en vakanties aan Overijssel en hogere bestedingen realiseren. De netwerkorganisatie werkt hierbij nauw samen met gemeenten en Provincie Overijssel.

Partners Gastvrij Overijssel

De deelnemende partners zijn:

 • MKB Midden Nederland
 • VNO-NVC Midden
 • Hiswa
 • Recron
 • ANWB
 • Koninklijke Horeca Nederland
 • Natuurmonumenten
 • Landschap Overijssel
 • Staatsbosbeheer
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Saxion
 • Windesheim
 • MarketingOost

Uitvoeringsprogramma Heerlijk en Gastvrij  Overijssel

In samenwerking met Provincie Overijssel heeft Gastvrij Overijssel een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het provinciaal uitvoeringsprogramma 'Heerlijk en Gastvrij Overijssel'.  De rol van MarketingOost ligt vooral op het gebied van de vermarkting van de vrijetijdseconomie, maar ook op het gebied van kennis en onderzoek levert de organisatie haar bijdrage. Wilt u weten waar overheden, ondernemers en onderwijs met elkaar aan gaan werken binnen de vrijetijdseconomie?

Download dan het Uitvoeringsprogramma Heerlijk en Gastvrij Overijssel