Gastvrij Overijssel

Over Gastvrij Overijssel

In Overijssel werken toeristische marktpartijen samen in Gastvrij Overijssel. Doel van deze netwerkorganisatie is door marktgerichte samenwerking in de vrijetijdssector verbetering van het toeristisch aanbod, meer bezoeken en vakanties aan Overijssel en hogere bestedingen realiseren. De netwerkorganisatie werkt hierbij nauw samen met gemeenten en Provincie Overijssel.

Banenmotor van Overijssel

De vrijetijdseconomie is een belangrijke sector voor onze provincie. Het aantal bestedingen neemt jaarlijks toe en we zien naast Nederlandse bezoekers ook steeds meer Duitsers, Vlamingen en zelfs Chinezen in onze provincie  rondlopen.  Samen geven ze zo'n €320 miljoen euro uit  en dan  hebben we het nog niet eens over de bestedingen van de eigen inwoners op het gebied van vrije tijd in de eigen regio. Niet voor niets stijgt de werkgelegenheid gestaag in de Overijsselse vrijetijdssector de afgelopen jaren, naar bijna 36.000 banen in 2017.  Kortom, de vrijetijdseconomie is  de (banen)motor van Overijssel!

Partners Gastvrij Overijssel

De deelnemende partners zijn:

 • MKB Midden Nederland
 • VNO-NCW Midden
 • HISWA-RECRON
 • ANWB
 • Koninklijke Horeca Nederland
 • Natuurmonumenten
 • Landschap Overijssel
 • Staatsbosbeheer
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Saxion
 • Windesheim
 • MarketingOost

Uitvoeringsprogramma Heerlijk en Gastvrij  Overijssel

In samenwerking met Provincie Overijssel heeft Gastvrij Overijssel een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het provinciaal uitvoeringsprogramma 'Heerlijk en Gastvrij Overijssel'.  De rol van MarketingOost ligt vooral op het gebied van de vermarkting van de vrijetijdseconomie, maar ook op het gebied van kennis en onderzoek levert de organisatie haar bijdrage. Wilt u weten waar overheden, ondernemers en onderwijs met elkaar aan gaan werken binnen de vrijetijdseconomie?

Bezoek de website van Gastvrij Overijssel