KennisplatformOost 

KennisplatformOost is een initiatief van de afdeling   Strategie & Onderzoek van MarketingOost.   Team Strategie & Onderzoek binnen MarketingOost is een belangrijke schakel voor de regiomerken, overheden, ondernemers en andere externe opdrachtgevers. Zij zijn het kennisinstituut op het gebied van regio- en stadsmarketing in Oost Nederland.  

Via KennisplatformOost    zijn trends, ontwikkelingen, feiten en cijfers , het subsidieloket en  de leefstijlvinder te vinden. 

Gastvrij Overijssel 

Samen met overheden, ondernemers brancheorganisaties en onderwijs werken ze samen in de netwerkorganisatie Gastvrij Overijssel aan de verbetering van de vrijetijdseconomie in Overijssel.   Er wordt nauw samengewerkt met    diverse  andere kennisinstellingen zoals Celth, NBTC-NIPO, NHTV en Kenniscentrum Kusttoerisme.