2014: goed jaar voor vrijetijdseconomie Overijssel

2014: goed jaar voor vrijetijdseconomie Overijssel

Zwolle, 4 december 2014

Meer vakanties en bestedingen in Overijssel in 2014

In 2014 brachten Nederlanders 1,2 miljoen vakanties door in Overijssel. Dat is een stijging van 3% ten opzichte van 2013. Vakantiegangers gaven gemiddeld ook meer geld uit. De totale bestedingen namen met 9% toe tot bijna 244 miljoen euro. Het totaal aantal overnachtingen is wel teruggelopen ten opzichte van vorig jaar. Het mooie weer in de winter en het voor- en najaar van 2014 heeft geresulteerd in meer korte vakanties en meer bestedingen. Dit blijkt uit een analyse van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO) door het Kennispunt van MarketingOost en het Twents Bureau voor Toerisme.

Overijssel wijkt positief af van landelijk gemiddelde
Met de toename van vakanties en bestedingen wijkt Overijssel positief af van het landelijk gemiddelde, waar een lichte afname in het aantal vakanties en bestedingen zichtbaar is. De landelijke daling is volledig toe te schrijven aan een daling van het aantal lange vakanties. Het aantal korte vakanties is landelijk licht gestegen.
Overijssel heeft voornamelijk geprofiteerd van de goede weersomstandigheden in de winter en het voor- en najaar. Ondernemers hebben daar goed op ingespeeld. Dit zijn periodes waarin in verhouding meer korte vakanties worden ondernomen. Korte vakanties zijn economisch interessant, omdat vakantiegangers relatief meer uitgeven dan tijdens een lange vakantie. De gemiddelde reissom per persoon per toeristische vakantie bedroeg in 2014 dan ook 200 euro. In 2013 was dat nog 189 euro.

Buitenlandse gasten
De ontwikkeling van buitenlandse gasten en overnachtingen wordt jaarlijks door het CBS gemeten. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt ook dat meer buitenlandse gasten Overijssel hebben bezocht in 2014. De definitieve CBS cijfers over buitenlandse gasten worden begin 2015 verwacht.

Kennispunt
Kennispunt is een onderdeel van MarketingOost en het Twents Bureau voor Toerisme. Met medewerking van de provincie Overijssel is het Kennispunt aanspreekpunt als het gaat om onderzoek binnen de vrijetijdssector.
Het CVO is een onderzoek van NBTC-NIPO research, dat jaarlijks onderzoek doet naar de vakanties van Nederlanders. De meetperiode van het CVO is oktober 2013 tot en met oktober 2014.

Meer informatie? Neem contact op met Annemiek Riefel, Adviseur Kennis & Onderzoek, via 038-468 66 51. 

Publicatiedatum: donderdag 4 december 2014