Aankondiging nieuw onderzoek

Aankondiging nieuw onderzoek

Regiomonitor, inzicht in de Overijsselse vrijetijdssector

De toeristische marktbewerking in Overijssel vindt plaats door de regiomerken WaterReijk, IJsseldelta, Twente, Salland, Vechtdal Overijssel en Hanzesteden aan de IJssel onder de aandacht van potentiële gasten te brengen. Het Twents Bureau voor Toerisme (TBT) en MarketingOost werken vanuit de Marketing Impuls Toerisme Overijssel (MITO) nauw samen om meer bezoekers aan te trekken, hen langer te laten verblijven en meer te laten besteden. Om de effecten van deze inspanningen inzichtelijk te kunnen maken, is er vanuit de toeristische merken behoefte ontstaan aan een monitor, die per regio inzicht geeft in deze en andere kengetallen: de ‘Regiomonitor’. Namens TBT en MarketingOost coördineert KennispuntOost de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek.

Er zijn veel cijfers over de vrijetijdssector in Overijssel beschikbaar. Hier zullen we zoveel mogelijk gebruik van maken om niet opnieuw het wiel uit te vinden. De bestaande cijfers zijn echter niet altijd voldoende betrouwbaar en geven soms niet juist weer hoe ondernemers het toeristisch jaar hebben ervaren. Daarom zullen we ook aanvullend onderzoek doen onder ondernemers. Medio april ontvangen zij hiervoor per email een uitnodiging.

Aanpak

Aan de ene kant is er behoefte aan meer inzicht in wie onze bezoeker is: Wie komen er naar Overijssel? Welke bestemmingen of locaties overwegen bezoekers nog meer? Wat bevalt goed aan het bezoek of uitstapje en wat kan beter? Worden social media gebruikt voor, tijdens of na het bezoek en zo ja, op welke manier? Maar ook: Wie komen er niet naar Overijssel en waarom niet? Welk beeld hebben Nederlanders van de Overijsselse regio’s? Om hier een antwoord op te krijgen voeren we een consumenten(panel)onderzoek uit onder bezoekers en niet-bezoekers.

Aan de andere kant is er behoefte aan betrouwbare en nauwkeurige kengetallen die per regio de omvang van toerisme en recreatie aangeven. We maken hierbij gebruik van bestaande cijfers en vullen deze, waar nodig, aan met resultaten van ondernemers: hoeveel bezoekers hadden zij in het afgelopen jaar? Hoeveel nachten bleven deze personen? Hiervoor vragen we hen de ondernemersenquête in te vullen.

Kortom: de Regiomonitor bestaat uit:

  • Kengetallenonderzoek: gebruik van bestaande cijfers en ondernemersenquête;
  • Consumentenonderzoek: een panelonderzoek onder bezoekers en niet-bezoekers.


Rapportage

Het resultaat zal een rapportage zijn met daarin inzichten in de binnenlandse vakantiemarkt voor de Overijsselse regio’s, inzichten in onze bezoekers en in onze niet-bezoekers. Naar verwachting verschijnt dit rapport in het najaar van 2013. In 2014 wordt het onderzoek naar de kengetallenonderzoek herhaald, zodat ieder jaar een objectief beeld van de vrijetijdssector kan worden geschetst.

Bij de presentatie van de resultaten wordt de anonimiteit van de respondenten gewaarborgd. Resultaten worden niet op bedrijfsniveau gepresenteerd, alleen op sector- of regioniveau.

Voor gemeenten bestaat de mogelijkheid een gemeenterapportage aan te schaffen. Dit bestaat uit een factsheet met daarop het aantal overnachtingen en de bestedingen van binnenlandse vakantiegangers en de werkgelegenheid in de vrijetijdssector in een gemeente. Hierbij worden geen individuele gegevens van ondernemers beschikbaar gesteld en privacy van ondernemers in de gemeente wordt gewaarborgd.

Meehelpen met dit onderzoek? Dat kan!

Ondernemers:

  • Medio april kunt u een email van ons verwachten, met daarin een link naar de enquête. Wij roepen iedereen op deze in te vullen: hoe meer ondernemers de enquête invullen, hoe beter de resultaten weergeven hoe de sector ervoor staat.
  • Heeft u emailadressen van uw bezoekers of nieuwsbrieflezers? Wij ontvangen ze graag! Deze personen zullen we opnemen in ons consumentenonderzoek en vragen naar hun bezoek aan Overijssel.

VVV’s, gemeenten, ondernemersorganisaties:

  • Attendeert u waar mogelijk ondernemers op dit onderzoek en stimuleer hen om deel te nemen.
  • Aan VVV’s: Heeft u adressen van consumenten, bijvoorbeeld via nieuwsbrief-inschrijvingen? Ook die kunnen wij goed gebruiken om het consumentenonderzoek zo volledig mogelijk te maken!

Wat krijgt u ervoor terug?

Als dank krijgen alle deelnemende ondernemers en vertegenwoordigers van de sector het rapport achteraf gratis toegestuurd. Hiermee krijgen zij inzicht in de het resultaat van de regio, de sector en inzicht in wie de bezoeker van de Overijsselse regio’s is. Ook draagt u bij aan het inzichtelijk maken van ontwikkelingen in de vrijetijdssector. Door een goed beeld te hebben van de ontwikkelingen, kan hier (indien nodig) op ingespeeld worden, bijvoorbeeld door deze onder politieke aandacht te brengen.

Wilt u meedoen en heeft u eind april nog geen bericht van KennispuntOost ontvangen, neemt u dan contact met ons op. Deelname is mogelijk voor hotels, campings, bungalowparken, bed & breakfast, groepsaccommodaties, dagattracties, musea, jachthavens, galerieën, evenementenhallen.

Meer informatie of adressen aanleveren?

Voor algemene vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de marketingmanager of merkleider in uw regio. Voor specifieke, onderzoeksinhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met KennispuntOost, Cindy Gelderman: cgelderman@kennispuntoost.nl, 038 – 468 66 51.

KennispuntOost is een ondersteunende afdeling van de Regionale Bureaus voor Toerisme (RBT’s) in Overijssel: het Twents Bureau voor Toerisme en MarketingOost. KennispuntOost is werkzaam op de gebieden ‘monitoring & onderzoek’ en ‘online marketing’.

Publicatiedatum: woensdag 13 maart 2013