Aanvraag subsidie voor kleinere evenementen in Overijssel opengesteld

Aanvraag subsidie voor kleinere evenementen in Overijssel opengesteld

De nieuwe subsidieregeling voor kleinere evenementen in Overijssel is vanaf 23 januari opengesteld. De regeling van provincie Overijssel is bedoeld voor kleinere evenementen met een onderscheidend karakter, die vernieuwend zijn, breed gedragen worden door de lokale samenleving, regionale potentie hebben en aansluiten bij profiel van de streek.

De kleinere evenementen zetten  hun eigen omgeving op de kaart. De kleinere evenementen met een minimale begroting van € 20.000,- per jaar kunnen een financiële bijdrage ontvangen voor de voorbereiding en uitvoering van het evenement of ter verbetering van het evenement. De maximale subsidie is € 10.000,- per evenement. Aanvragen kunnen vanaf 23 januari tot en met 20 februari 2017 worden ingediend.

Alle binnengekomen aanvragen worden door een onafhankelijke commissie beoordeeld. Deze commissie bestaat uit vijf deskundigen uit de sport, cultuur, marketing, vrijetijdseconomie en; evenementenbranche.

De evenementen kunnen punten scoren op verschillende onderdelen zoals: onderscheidend karakter, gedragen door lokale samenleving, regionale potentie, vernieuwing en aansluiting bij profiel van de streek.

Evenementen die de meeste punten scoren  hebben de meeste kans op subsidie. Enkele ‘type’ evenementen zijn uitgesloten.

Voor 2017 is een budget van € 175.000,-- beschikbaar.

 Informatie over de regeling is beschikbaar op: http://www.overijssel.nl/loket/subsidies/@Lbm/kleinere-evenementen/

Publicatiedatum: dinsdag 24 januari 2017