‘Banenmotor’ vrijetijdseconomie nadrukkelijk op agenda bij Provinciale Statenverkiezingen

‘Banenmotor’ vrijetijdseconomie nadrukkelijk op agenda bij Provinciale Statenverkiezingen

De vrijetijdseconomie is de afgelopen jaren een stabiele factor gebleken in de provincie Overijssel. De werkgelegenheid en bestedingen zijn de afgelopen jaren toegenomen, waar andere sectoren te maken hebben met krimp en dalende werkgelegenheid. Om het belang van deze sector te onderstrepen is het manifest ‘Heerlijk en Gastvrij Overijssel 2.0’ overhandigd aan Gedeputeerde Eddy van Hijum en de overige lijsttrekkers van de politieke partijen.

Manifest
Tijdens de bijeenkomst in Zuna is gebleken dat het manifest breed wordt gedragen. Ruim 100 ondernemers, bestuurders en afgevaardigden van belangenorganisaties waren aanwezig om de boodschap kracht bij te zetten. Het manifest ‘Heerlijk en Gastvrij Overijssel 2.0’ pleit voor voortzetting en intensivering van het huidige provinciale beleid, waarbij geïnvesteerd wordt in onderhoud van landschap en infrastructuur, onderzoek, marketing, innovatie en productontwikkeling. In het manifest wordt hierbij van de provincie een ‘stimulerende, faciliterende en financiële rol’ gevraagd.

Lijsttrekkers
Gedeputeerde Eddy van Hijum nam het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van Martin Maassen, voorzitter van Gastvrij Overijssel. Van Hijum, tevens lijsttrekker van de CDA voor de aankomende Statenverkiezing, benadrukte tijdens de bijeenkomst het belang van een sterke vrijetijdseconomie en sprak het voornemen uit om hier in de periode 2016-2019 opnieuw geld voor te reserveren. De aanwezige politieke partijen ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV en VVD (SGP en SP ontbraken), gaven vrijwel unaniem aan te willen investeren in de ‘banenmotor’ van de provincie Overijssel.

PMPC
Een succesvol project van de provincie Overijssel, de zogenaamde PMPC-regeling, heeft diverse ondernemers en natuurorganisaties de kans geboden innovatieve producten en diensten te ontwikkelen met een stimulerende bijdrage vanuit de overheid. De regeling is zelfs zo succesvol dat het geld voor 2015 al op is, terwijl er nog tientallen aanvragen bij de provincie op de plank liggen. Openstelling van de regeling is dan ook een nadrukkelijke wens van vele ondernemers, het liefst nog in het huidige kalenderjaar. CDA lijsttrekker Van Hijum gaf aan extra geld te willen reserveren voor de voortzetting va de PMPC regeling. Andere politici ondersteunden de voortzetting van de regeling.

Winnaars
Tijdens de bijeenkomst ‘Heerlijk en Gastvrij Overijssel 2.0’ werd ook stilgestaan bij de vele successen, die ondernemers uit de vrijetijdssector recent hebben behaald. Zo zijn 11 van de 32 Nederlandse ‘ANWB Best Campings’ gevestigd in Overijssel. Nieuwe concepten als stacaravandelen.nl en Vechtdalhoppen hebben meerdere nominaties en awards ontvangen en restaurant de Rheezerbelten uit Hardenberg is het eerste restaurant van Overijssel met een gouden ‘Green Key’. Gedeputeerde Van Hijum sprak zijn waardering uit voor deze en vele andere ondernemers en benadrukte dat ondernemerschap voorop moet worden gesteld bij het ontwikkelen van provinciaal beleid. 

Download hier het Manifest Heerlijk en Gastvrij Overijssel 2.0

Publicatiedatum: dinsdag 17 februari 2015