Bekendheid toeristische regio's Overijssel in de lift

Naamsbekendheid toeristische regio’s in Overijssel in de lift

Uit onderzoek van NBTC-NIPO Research blijkt dat in 2013 de spontane bekendheid van de meeste toeristische regio’s en de Hanzesteden in Overijssel is gestegen. Om het beleid van de provincie Overijssel te monitoren op het gebied van toerisme en recreatie, wordt jaarlijks onderzoek gedaan naar de naamsbekendheid van de verschillende regio’s in Overijssel.

De resultaten van het onderzoek, dat in december 2013 heeft plaatsgevonden, bieden inzicht in de ontwikkeling van de naamsbekendheid van de verschillende regio’s. Uit het onderzoek blijkt dat Salland en Twente de regio’s zijn met de hoogste spontane bekendheid. 24% van de ondervraagden noemt Salland spontaan als toeristische regio, 23% noemt Twente.

 

 

Spontane bekendheid

Geholpen bekendheid

 

2013

2012

2011

2010

2013

2012

2011

2010

Twente

23%

21%

20%

18%

89%

87%

88%

89%

Salland

24%

16%

18%

15%

72%

71%

72%

70%

Vechtdal

5%

3%

4%

2%

61%

62%

61%

56%

IJsseldelta

3%

1%

2%

3%

52%

49%

49%

47%

WaterReijk

9%

9%

10%

7%

48%

50%

50%

47%

In het onderzoek wordt de naamsbekendheid gemeten van de toeristische regio’s WaterReijk Weerribben Wieden, IJsseldelta, Salland, Vechtdal en Twente. Voor bijna alle regio’s in Overijssel  geldt dat de spontane bekendheid is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Als het gaat om de geholpen bekendheid, dan scoren de regio’s Twente en Salland opnieuw het hoogste. Negen op de tien Nederlanders kent de regio Twente en zeven op de tien is bekend met Salland. De regio’s Vechtdal, IJsseldelta en WaterReijk laten over de langere termijn een stijging zien in de geholpen bekendheid.

Naast de toeristische regio’s wordt ook onderzoek gedaan naar de naamsbekendheid van de zeven Hanzesteden aan de IJssel. Deze Hanzesteden hebben een grote bekendheid in het land. Deventer, Zutphen, Zwolle en Kampen genieten de meeste bekendheid. Negen van de tien Nederlanders kent deze Hanzesteden. Doesburg, Hasselt en Hattem zijn minder bekend, maar laten een stijging zien in zowel de spontane als geholpen bekendheid. Inmiddels kent meer dan 75% van de Nederlanders deze Hanzesteden.

De provincie Overijssel investeert  in toerisme en recreatie via het Marketing Impuls Toerisme Overijssel (MITO). Twents Bureau voor Toerisme en MarketingOost werken hierbij samen met provincie, gemeenten en het toeristisch recreatief bedrijfsleven om de bekendheid van de toeristische regio’s te vergroten.

Publicatiedatum: woensdag 5 februari 2014