Bent u al klaar voor de AVG?

Bent u al klaar voor de AVG?

Let op: Op 25 mei 2018 treedt de AVG in werking.

Deze Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)  is een Europese wet die erop is gericht de privacyrechten van iedereen te versterken. Dit vergt echter wel meer inspanningen van organisaties en bedrijven. Dus ook van jou als ondernemer. Het gaat hierbij om alle persoonsgegevens die jij verwerkt. En dit zijn niet alleen namen en adressen van klanten, maar ook van potentiele klanten, leveranciers en personeelsleden.

RECRON heeft een document opgesteld waarin de relevante verplichtingen staan vermeld.
Dit document bevat de voor recreatiebedrijven relevante verplichtingen en geeft daarmee ook weer hoe recreatiebedrijven de bescherming van persoonsgegevens nader kunnen regelen en beleggen in de eigen organisatie, en wat er dient te gebeuren om te voldoen aan deze Europese wetgeving.

Geadviseerd wordt een volledig AVG-dossier aan te leggen (fysiek en/of digitaal), waarin alle zaken die van belang zijn in het kader van de gegevensverzameling en gegevensbescherming worden opgenomen en gedocumenteerd. Daarmee kan in voorkomende gevallen worden aangetoond dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voort vloeien uit de AVG en kunnen hoge boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens worden voorkomen.

Lees meer op de site van RECRON.

 

Publicatiedatum: donderdag 29 maart 2018