Convenant Borging Routestructuren Regio Zwolle

Convenant Borging Routestructuren Regio Zwolle

Op 10 december is door de samenwerkende gemeenten in de Regio Zwolle, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel het eerste convenant ‘Borging recreatieve routenetwerken’ getekend.

Hiermee is in de Regio Zwolle de realisatie van één gemeenschappelijk raadpleegsysteem voor alle fiets-, wandel- en vaarroutes een feit. De landelijke routestichtingen Fietsplatform, Wandelnet en Waterrecreatie Nederland zijn hiermee ingenomen; de kwaliteit en de continuïteit van de recreatieve routenetwerken zullen daardoor beter worden gewaarborgd.

Convenant recreatieve routenetwerken

Nieuwe omgevingswet

Bij aanpassingen in het landschap of de aanleg van nieuwe infrastructuur komen landelijke recreatieve routenetwerken vaak in het gedrang. Met een doodlopende wandel- of fietsroute als mogelijk gevolg. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt momenteel aan een nieuwe Omgevingswet. De landelijke routestichtingen Fietsplatform, Wandelnet en Waterrecreatie Nederland vinden dat recreatieve routenetwerken een plaats in deze Omgevingswet moeten krijgen. Het ministerie heeft daarom opdracht gegeven voor een pilot in de Regio Zwolle met dit eerste convenant als succesvol resultaat. De insteek is dat andere gemeenten volgen.

Raadpleging en overleg

Binnen het convenant spreken de deelnemende partijen af dat bij alle infrastructurele projecten, gebiedsontwikkelingen en groot onderhoud, een digitaal kaartsysteem geraadpleegd wordt. Op dit ‘kliksysteem’ worden alle fiets-, wandel- en vaarroutes van Nederland nauwkeurig en actueel weergegeven. Zo kan men in één oogopslag zien waar werkzaamheden van invloed zijn op langeafstandsroutes, regionale en lokale trajecten. Als blijkt dat de voorgenomen initiatieven routes raken, dan bekijken de partijen - afhankelijk van de omvang van het project - hoe de routes geborgd kunnen worden. Dit gebeurt in overleg met regionale routebureaus en de landelijke routestichtingen. De landelijke routestichtingen zijn met hun landelijke routedatabank ook een belangrijke bronhouder voor het digitale kaartsysteem.

Bron: Wandelnet.nl

Publicatiedatum: vrijdag 12 december 2014