Digitaliseringsvoucher biedt kansen voor vrijetijdssector

Digitaliseringsvoucher biedt kansen voor vrijetijdssector

Tijdens de lockdown zagen we overal in Overijssel lichtpuntjes ontstaan; organisaties, personen en verenigingen die juist in deze periode met mooie initiatieven kwamen. We zijn trots op de ondernemende mentaliteit, veerkracht en creativiteit in Overijssel. Met dit bericht informeer ik je over een subsidieregeling om deze veerkracht te ondersteunen.

Het coronavirus heeft ons de afgelopen maanden op allerlei manieren beperkt. Juist de gastvrijheidssector is hier zwaar door getroffen. Met de Taskforce Corona Gastvrij Overijssel hebben overheid en bedrijfsleven samengewerkt om de zaken zoveel mogelijk in goede banen te leiden. Gelukkig hebben we nu steeds meer bewegingsruimte, al blijven we voorlopig een anderhalvemetersamenleving. Dat vraagt aanpassingen van ons allemaal. De provincie Overijssel ondersteunt ondernemers en organisaties hierbij met het herstelpakket ‘de Overijsselse Aanpak’.

 In de bijlage vind je een document met de informatie over de Digitaliseringsvoucher; een subsidieregeling gericht op digitalisering. Mkb’ers in de recreatie- of toerismebranche kunnen de voucher inzetten om bijvoorbeeld digitaal nieuwe klanten bereiken, of als ze ondersteuning nodig hebben om hun werkproces te digitaliseren. Denk bijvoorbeeld aan een online reserveringsmodule, een digitale tour of het opzetten van een digitale marketingstrategie. 

Dus zie je kansen voor digitalisering? Maak dan gebruik van de Digitaliseringsvoucher. We zijn je graag een steun in de rug.

 Ik wens je een goede zomer!

Met vriendelijke groet,

 Roy de Witte
Gedeputeerde Recreatie en toerisme

--- De voucher kan vanaf maandag 12 juli worden aangevraagd via het subsidieloket van de provincie Overijssel. In eerste instantie is een totaalbedrag van 250.000 euro beschikbaar. ---

--- Lees meer over hoe provincie Overijssel bedrijven ondersteunt tijdens de corona crisis ---

Publicatiedatum: donderdag 9 juli 2020