Drukbezocht PMPC symposium: Samen meer!

Maandag 27 oktober stond in het teken van #Samenmeer. Op het PMPC symposium 'Samenwerken verdient meer', mede georganiseerd door MarketingOost, kwamen ondernemers, overheden, onderwijs en natuur- en cultuurorganisaties bij elkaar met een gemeenschappelijk doel: Samenwerken!

Onder leiding van dagvoorzitter Henk van Voornveld, directeur van MarketingOost,  luisterden meer dan 200 aanwezigen aandachtig naar inspirerende presentaties, van onder meer Ralph Keuning van museum De Fundatie. Succesvolle lanceringen van nieuwe initiatieven, mogelijk gemaakt met de PMPC-regeling, boden bezoekers inspiratie en inzicht in het proces 'van idee tot PMPC'. Tijdens het programma werd ook het boekje 'Samenwerken verdient meer' van MarketingOost en Twents Bureau voor Toerisme (TBT) gepresenteerd.

Op de cross-over markt waren verschillende partijen aanwezig, die ondernemers informeren over de PMPC regelingen en die een belangrijke bijdrage leveren aan 'Samen meer'. MarketingOost was hierbij ook van de partij. Het Kennispunt van MarketingOost en TBT is ook een belangrijke schakel binnen de PMPC regeling. Ondernemers kunnen hier terecht voor ondersteuning bij het opstellen van businessplannen en de uitvoering hiervan. Neem gerust contact met het Kennispunt, om te bespreken hoe wij van dienst kunnen zijn!

De conclusie van de bijeenkomst: Samenwerking biedt kansen, ook via crossovers naar andere sectoren. Samenwerking zorgt voor originele, innovatieve concepten en draagt bij aan de versterking van de (vrijetijds)economie in Overijssel. Samenwerken verdient meer!

Publicatiedatum: dinsdag 28 oktober 2014