Enquête impact coronavirus op vrijetijdondernemers

Enquête impact coronavirus op vrijetijdondernemers

Het nieuwe Corona virus heeft een steeds grotere impact op onze samenleving. De toerisme industrie wordt dan ook hard geraakt. We willen de situatie voor Overijssel, in overleg met de provincie, graag goed monitoren, zodat er adequate maatregelen genomen kunnen worden. Ook kunnen we op basis van verkregen informatie met elkaar in gesprek over bijvoorbeeld lopende campagnes.

Korte enquête   - deadline donderdag  19 maart 12.00 uur

We zouden het zeer op prijs stellen, als u, in deze mogelijk drukke tijd, 5 minuten vrij kan maken om een aantal vragen over de situatie en de gevolgen voor uw bedrijf of organisatie, mits nu al te overzien - kan beantwoorden.

De vragenlijst is in principe anoniem en de verkregen data zal ook anoniem verwerkt worden. Er is echter een mogelijkheid om uw mailadres achter te laten. Wij zullen u dan op de hoogte houden van de resultaten van dit onderzoek en eventuele vervolgstappen.

 Link naar enquête

 

Publicatiedatum: vrijdag 13 maart 2020