Fietsers het beste af in Overijssel

Fietsers het beste af in Overijssel

Tijdens een landelijke bijeenkomst heeft het landelijk Fietsplatform, Overijssel uitgeroepen tot beste fietsprovincie van Nederland. Deze prijs werd aan Overijssel toegekend op basis van een landelijk kwaliteitsonderzoek onder zowel deskundigen als recreanten . Overijssel scoorde hierin 4 sterren van de 5 te behalen sterren met een rapportcijfer van 8,2. Zowel deskundigen als recreanten werden gevraagd naar de kwaliteit van fietsroutes, beleving langs de route, de omgeving en of de routenetwerken goed worden onderhouden.

Binnen Overijssel is in de afgelopen jaren een eenduidig knooppuntensysteem gerealiseerd. De regio’s hebben hierin op detailniveau samengewerkt, zodat de fietser zonder problemen van de ene regio in de andere fietst. Bijna elke fietser maakt wel eens gebruik van het knooppuntensysteem. De flexibiliteit van het systeem wordt met name gewaardeerd. Overijssel werkt bovendien als enige provincie met zogenaamde vooraankondigingsbordjes. Voor de fietser een kruispunt nadert wordt al gewaarschuwd welk knooppunt het hier betreft, zodat zonder stoppen doorgefietst kan worden.

Uniek in Overijssel is ook de beleving, die wordt gekoppeld aan de routes. Zo zijn langs de routes rustpunten bij particuliere adressen gerealiseerd, waar fietsers even kunnen bijkomen, een toilet kunnen gebruiken en een bakkie koffie kunnen pakken.

Het onderhouden van de routenetwerken is natuurlijk erg belangrijk. De stemming kan behoorlijk negatief ombuigen als door gemis van een bordje enkele kilometers omgefietst moet worden. Hiervoor is RoutepuntOost verantwoordelijk, onderdeel van RBT Vechtdal-Ijsseldelta. RoutepuntOost voert met ondersteuning van provincie en gemeenten, deze onderhoudstaak uit. Een centraal meldpunt voor alle schade aan fiets – en wandelroutes.

Samen met de partners van Twente en Salland wordt gewerkt aan verdere verbetering van het fietsroutenetwerk, zodat we uiteindelijk 5 sterren zullen behalen. De eerst volgende stap van de routebureaus is om ook op het gebied van wandelen zich landelijk te onderscheiden. Hiervoor zijn dezelfde bureaus druk in de weer om het zogenaamde wandelnetwerk af te ronden. Alleen in de regio’s IJsseldelta en WaterReijk moeten nog de nodige paaltjes worden geplaatst dan is ca. 6.500 kilometer wandelroutenetwerk beschikbaar en kan Overijssel zich vanaf volgend jaar zich ook terecht de wandelprovincie van Nederland noemen.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u terecht bij RoutepuntOost, Rinus Jagers op Akkerhuis, rjagersopakkerhuis@routepuntoost.nl.

Publicatiedatum: woensdag 16 mei 2012