Gastvrijheid en vrijetijd in Overijssel

Gastvrijheid en vrijetijd in Overijssel

Ondernemers in de vrijetijdssector in Overijssel hebben plannen ontwikkeld om meer bezoekers naar de provincie te trekken. Dit leidt tot meer overnachtingen, bestedingen en groei van de werkgelegenheid. De ondernemers hebben provincie Overijssel gevraagd om te participeren. Het investeringsvoorstel Gastvrij Overijssel: 'Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd' (PDF) wordt binnenkort besproken in Provinciale Staten.

Het bedrijfsleven in de vrijetijdssector, met 32.870 banen, speelt bij de totstandkoming van dit voorstel een cruciale rol. Het voorstel geeft met nadruk invulling aan een belangrijk speerpunt van provincie Overijssel: versterking van de regionale economie en stimulering van de werkgelegenheid.

Gastvrij Overijssel

De ondernemers in de vrijetijdssector hebben zich sinds 2012 verenigd in de netwerkorganisatie Gastvrij Overijssel. Maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen hebben zich daar bij aangesloten. Gastvrij Overijssel bracht in februari 2015 het Manifest ‘Heerlijk en Gastvrij Overijssel 2.0’ uit. Dit manifest bevat de ambities van de sector voor de komende jaren. Vanwege de hoge organisatiegraad, het brede netwerk en de heldere ambities, heeft provincie Overijssel aan Gastvrij Overijssel gevraagd het Manifest uit te werken in een concreet uitvoeringsprogramma. “Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd” is het antwoord op die uitdaging.

Meer bezoek, langer verblijf

De focus van het programma ligt op het vergroten van de aantrekkelijkheid van Overijssel als bestemming voor bezoek en verblijf, het versterken van de sector zelf en promotie en marketing. Dit leidt tot bestedingen, overnachtingen en groei van de werkgelegenheid. Het programma heeft de volgende ambities: 1.500 extra banen (naar 6% van de Overijsselse werkgelegenheid); 15% toename buitenlandse bezoekers; 11%  marktaandeel binnenlandse toeristische overnachtingen (10% in 2015); €75 miljoen extra bestedingen.

Financiering

Het programma kent een investeringsvolume van € 40 miljoen. Gastvrij Overijssel doet een beroep op ondernemers, (nieuwe) netwerk-partners en overheden (Europa, Rijk, gemeenten). Ondernemers, gemeenten en derden dragen elk € 10 miljoen bij. Aan provincie Overijssel wordt eveneens € 10 miljoen gevraagd.

Groei werkgelegenheid

Provinciale participatie in het programma vormt het vervolg op het succesvolle provinciale beleid in de periode 2012-2015. In die periode verenigde de vrijetijdssector zich, ontwikkelde nieuwe innovatieve producten en diensten en wist Overijssel aantrekkelijker te maken voor bezoek en verblijf. De werkgelegenheid in de Overijsselse vrijetijdssector groeide, ondanks de opeenvolgende economische recessies, met 2%.

Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten van Overijssel bieden bijgaande voorstel voor bespreking aan Provinciale Staten aan.

Op 22 juni wordt het voorstel behandeld in de Statencommissie Economie. Op 6 juli vindt de bespreking door Provinciale Staten plaats.

Publicatiedatum: vrijdag 13 mei 2016