Groei vrijetijdseconomie Twente

Groei vrijetijdseconomie Twente

Meer verblijfsbezoekers, vakantiebestedingen en banen

Vrijetijd groeit als economische motor voor Twente

Tegen alle ontwikkelingen in groeit het economisch belang van én de bekendheid met de vrijetijdssector in Twente. De vrijetijdseconomie in Twente laat mooie cijfers zien waar economische sectoren als de landbouw, industrie, bouw en vervoer een veer moeten laten. Over het jaar 2012 vertonen het aantal binnenlandse vakantiegangers (3,4 miljoen overnachtingen), de bekendheid van Twente als toeristische regio (in de top 5), de bestedingen uit meerdaags verblijf (120 miljoen euro) en het aantal banen (bijna 17.000) een lichte groei. Dat blijkt onder meer uit de werkgelegenheidscijfers van LISA, de cijfers van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO)  en de monitor Bekendheid Toeristische Regio’s.

De toeristische overnachtingen van Nederlanders in Twente maken de afgelopen vijf jaar een positieve ontwikkeling door, daar waar deze landelijk stagneren. Sinds dit jaar staat Twente ook in de top vijf van meest bekende toeristische regio’s in Nederland, dat blijkt uit onderzoek onder bijna 2.900 Nederlanders. Een aantal jaren geleden was dat nog de tiende plaats. Andere bekende regio’s zijn de Veluwe, Zeeland, (Zuid-)Limburg en de Achterhoek. De spontane bekendheid van Twente is bovendien toegenomen in de afgelopen vijf jaar. Ook in vergelijking met een aantal andere sectoren in Twente is de vrijetijdseconomie een positieve uitzondering waar het economische groei betreft. Zo telt de agrarische sector in Twente momenteel 9.600 banen en laat deze sinds 2009 een daling in de werkgelegenheid zien, waar het aantal banen in de vrijetijdssector naar bijna 17.000 is gegroeid.

Doorgaan met investeren

Hans van Agteren, portefeuillehouder recreatie en toerisme van de Regio Twente, is blij met de ontwikkeling van toeristisch Twente maar laat tegelijkertijd een waarschuwend geluid horen. “Een fantastisch resultaat waar we met elkaar in Twente op voort kunnen bouwen. Maar dit betekent zeker niet dat we achterover kunnen leunen. Zo staan landelijk het aantal vrijetijdsactiviteiten en daarmee samenhangende bestedingen onder druk. Twente vertoont een vergelijkbaar beeld waar het de dagjes uit betreft. In het belang van de lokale en regionale economie zullen we daarom ook in de komende jaren met elkaar, letterlijk en figuurlijk, werk moeten blijven maken van vrijetijd.”

Anna Waanders, directeur van het Twents Bureau voor Toerisme, sluit zich aan bij de woorden van de regiobestuurder: “Ondernemers, overheden, VVV’s en de marketingorganisaties in stad en streek  zullen flink moeten blijven investeren om toerisme, recreatie en vrijetijd als belangrijke motor voor de Twentse economie zijn sterke positie te laten behouden.  De concurrentie, in binnen- en buitenland, zit niet stil. Twente top-of-mind in het vakantiekeuzeproces van de Nederlandse, Vlaamse en Duitse gast vraagt behalve om een goed product om blijvende aandacht voor promotie.”

Ondernemers en overheden (Provincie Overijssel , Regio Twente en gemeenten) hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de toeristische promotie en marketing van Twente (via het TBT), de routestructuren (fiets- wandel-, mountainbike en ruiter- en menroutenetwerk) en de toeristische productontwikkeling. Ook de komende jaren zal de toeristische sector vanuit het programma Marketing Impuls Toerisme Overijssel (MITO) werken aan de verdere versterking van de vrijetijdseconomie. Uiteindelijk doel is het aandeel van Overijssel en Twente op de binnenlandse vakantiemarkt te verhogen.

Voor nadere informatie over de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in Twente kunt u contact opnemen met Anna Waanders, directeur van het Twents Bureau voor Toerisme, tel. 06 24 11 10 13 of met team communicatie Regio Twente, telefoon 053 487 6715.

Publicatiedatum: woensdag 11 september 2013