Jaarverslag 2020 MarketingOost online

Jaarverslag 2020 MarketingOost online

“Een enerverend jaar”, zo typeert directeur-bestuurder Evelyn Borgsteijn het jaar 2020. Hoe presteerde de vrijetijdseconomie in Overijssel in 2020 ten opzichte van voorgaande jaren? Wat voor effect had corona nu echt en wat heeft MarketingOost – ondanks de scherpe maatregelen – toch weten te bereiken? U leest het in ons online jaarverslag 2020. Vol feiten en cijfers en natuurlijk onze activiteiten op het gebied van Branding, Smart Data, Aanbodontwikkeling en Gebiedsontwikkeling.

 "MarketingOost is sterk in het vermarkten van de diverse regio’s van Overijssel, waarbij de vrijetijdseconomie een belangrijke rol speelt. Zo lanceerden we ook in 2020 weer prachtige campagnes, brachten we magazines, gidsen en flyers uit, organiseerden we bijeenkomsten en waren onze regio’s zichtbaar in de media. Daarnaast creëerden we in 2020 meer aandacht voor onze diensten Smart Data, Gebiedsontwikkeling en Aanbodontwikkeling, passend binnen onze aangescherpte strategische koers. Het jaarverslag laat tevens zien dat we nieuwe kaarten en routes lanceerden, slimme samenwerkingen tot stand brachten, programma’s ontwikkelden en ondernemers ondersteunden met betrekking tot de gevolgen die de coronacrisis met zich meebracht."

Bekijk hier het  online jaarverslag van MarketingOost 

Gedetailleerde financiële gegevens van 2020 vindt u in het uitgebreide jaarrapport

Publicatiedatum: vrijdag 4 juni 2021