Let op dat bezorgen en halen u geen geld gaat kosten

Let op dat bezorgen en halen u geen geld gaat kosten

Steeds meer horecaondernemers zijn bezig met het opstarten van bezorging bij klanten en het mogelijk maken van het afhalen van maaltijden. Er wordt echter ook steeds meer bekend over de nieuwe regelingen. Zo is er een direct verband tussen hoeveel omzet u nu nog maakt en de hoogte van de maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de voormalige uitkering werktijdverkorting.

‘Er zijn dus situaties denkbaar waar bezorgen en/of afhalen u geld gaat kosten in plaats van dat het u geld oplevert’, legt Ad Bolleman van het bedrijf Administratie & Belasting Gilde B.V.uit. Zie hieronder wat het verband is tussen uw omzet en de hoogte van de NOW-subsidie.

Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Tegemoetkoming 4.000 euro

Verder heeft een ondernemer nu nog recht op een   eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro   als u uw onderneming heeft moeten sluiten door de maatregelen van de overheid. ‘Je zou kunnen zeggen dat uw zaak niet gesloten is als u nog gaat bezorgen en laat afhalen en mogelijk loopt u daardoor de subsidie van € 4.000 mis’, aldus Bolleman. ‘Ik weet niet zeker of dit zo is, omdat de precieze voorwaarden van de regeling nog niet bekend zijn. Maar de kans is aanwezig’, zo waarschuwt hij. ‘Houd hier rekening mee als u besluit te gaan bezorgen / afhalen.’

Voordeel van bezorgen / afhalen is dat het directe liquiditeit oplevert, wat in deze situatie voor veel ondernemers noodzakelijk is. Ook geeft Bolleman aan dat het voor de meeste klanten interessant is om te gaan bezorgen. ‘Vooropgesteld dat ze dan die 4.000 euro niet kwijtraken.’ Van invloed op dat laatste is ook hoe lang het bezorgen en afhalen nog mag. ‘Als dat de komende drie maanden wordt toegestaan, dan compenseert dat die 4.000 euro. al verschilt de terugverdienperiode van die 4.000 euro per onderneming. Een grote onderneming verdient die 4.000 euro in 2 weken terug, de ander doet er 3 maanden over’.

Over het NOW

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Daarvoor in de plaats komt de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Welke voorwaarden gelden voor een tegemoetkoming in de loonkosten?Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Uitstel banken

Banken geven kleinere bedrijven die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Het gaat om een gezamenlijk besluit van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank.

De banken zien dat de financiële nood onder ondernemingen in tal van bedrijfstakken momenteel groot is door de coronacrisis. De banken geven daarom uitstel van aflossingen.

 

Bron: MissetHoreca

Publicatiedatum: vrijdag 20 maart 2020