Overijssel nog steeds bij top beste fietsprovincies van Nederland

Overijssel nog steeds bij top beste fietsprovincies van Nederland

Overijssel behoort nog steeds tot de beste fietsprovincies van Nederland, blijkt uit onderzoek van het Landelijk Fietsplatform. De kwaliteit van het routenetwerk, de voorzieningen, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de omgeving wordt hoog beoordeeld in Overijssel.  Met een eindscore van 4,26 van de 5 te behalen sterren is Overijssel één van de aantrekkelijkste fietsbestemmingen van Nederland. Een stijging ten opzichte van 2013 toen Overijssel een eindscore van 4,04 behaalde. Overijssel komt steeds dichter bij de 5-sterren status. De provincies Friesland en Drenthe scoorden afgerond 5 sterren en mogen zich dit jaar de beste fietsprovincies van Nederland noemen.

Investeren in kwaliteit en beleving
De provincie Overijssel heeft samen met gemeenten de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in route-infrastructuren. Zo is er een dekkend fietsroutenetwerk ontstaan. Daarnaast is er ook geïnvesteerd in ondersteunende infrastructuur en (belevings)aspecten, zoals Rustpunten, Toeristische Overstappunten (TOP’s), Subtops (bv P-WaterReijk) en Verhalenpalen. De route- en marketingbureaus in Overijssel hebben van de provincie de opdracht gekregen om de komende jaren te blijven investeren in het sterke fiets- en wandelproduct. Daarbij wordt de focus gelegd op vergroting van de kwaliteit, de versterking van de beleving en de promotie van de routenetwerken in Overijssel. Met als belangrijk doel de 5-sterrenstatus te behalen.

De beste fietsbeleving vind je over de IJssel
De toeristische (fiets)regio’s in Overijssel grijpen de meimaand  aan om fietsminnend Nederland te laten zien wat Overijssel als één van de beste fietsprovincies van Nederland in huis heeft. Met een speciale winactie op www.bakfietswens.nl wordt Nederland uitgenodigd het fietsroutenetwerk over de IJssel te komen verkennen. Tien gezinnen worden gezocht om onze fietsprovincie te ontdekken en er over te vertellen.

Kwaliteitsmonitor Landelijk Fietsplatform
Het predicaat ‘Beste Fietsprovincie van Nederland’ wordt toegekend door het Landelijk Fietsplatform, die hiervoor een Kwaliteitsmonitor uit laat voeren. De Kwaliteitsmonitor bestaat uit een vakinhoudelijk onderzoek en de inbreng van de fietser. Het vakoordeel en het consumentenoordeel zijn samengebracht op basis van een weging van factoren. 

Publicatiedatum: donderdag 21 mei 2015