Perspectief bestemming Nederland 2030

Perspectief bestemming Nederland 2030

Op de nationale Toerisme Top in Deventer op 10 oktober 2018 is het  Perspectief 2030 gelanceerd, een nieuwe visie op de bestemming Nederland. Nederland verwacht richting 2030 een groei van 50% van het aantal internationale toeristen. Dit vraagt om een nieuwe aanpak, waarbij het doel is dat alle Nederlanders profiteren van toerisme, dus zowel bewoners, bezoekers als bedrijven. De eerste aanzet van het perspectief dat is samengesteld met ruim 100 experts uit sectoren als toerisme, mobiliteit, onderwijs en cultuur, bewoners en bestuurders, is een keerpunt. De komende tien jaar vragen om een andere aanpak dan de afgelopen tien jaar. Uiteraard is MarketingOost nauw  betrokken bij de ontwikkelingen .

Als MarketingOost werken we samen met de provincie Overijssel, gemeenten en Gastvrij Overijssel  aan de   visie  en meerjarenplannen voor Overijssel en  de  bijdrage van onze provincie binnen de nationale aanpak in samenwerking met NBTC.

Klik hier voor de volledige versie van Perspectief 2030

Klik hier om de #ToerismeTop2018 in zijn geheel terug te bekijken.

Publicatiedatum: donderdag 11 oktober 2018