Positieve en drukbezochte startbijeenkomst Twente Marketing

Positieve en drukbezochte startbijeenkomst Twente Marketing

Woensdag 26 oktober kwamen 125 toeristische ondernemers, VVV enTTI, beleidsmakers en bestuurders samen in het Theaterhotel Almelo voor de startbijeenkomst van Twente Marketing en Gastvrij Twente. Twente Marketing en Gastvrij Twente kijken terug op een succesvolle bijeenkomst met veel positieve bijdragen uit de zaal.

Het programma
De deelnemers werden welkom geheten door Jan Bakker, voorzitter Gastvrij Twente. Dit ondernemersinitiatief heeft na het faillissement van het Twents Bureau voor Toerisme (TBT) eind 2015 het voortouw genomen om een vervolg te geven aan de activiteiten van het TBT. Gastvrij Twente kan gezien worden als de Raad van Advies van Twente Marketing.

Vervolgens werd Quirine ter Haar, merkleider Twente Marketing, geïntroduceerd. Zij informeerde de bezoekers over de organisaties MarketingOost, Twente Marketing, Gastvrij Twente en Gastvrij Overijssel en de gezamenlijke toekomstplannen. “Er moet meer samenwerking komen. We moeten af van het bekende Twentse 'kiek'n wat 't wordt'. Ik ben meer van 'hup voor de club', samen aanpakken”, aldus Quirine.

Daarnaast zijn de ondernemers in deze nieuwe opzet in ‘de lead’. Dit werd gelijk in de praktijk gebracht door tafellakensessies met de aanwezigen. Iedere tafel kreeg een stelling waarover zij konden discussiëren zoals ‘Waar loopt een Duitse gast tegen aan binnen mijn onderneming/ gemeente’ en ‘Hoe wordt een bezoeker een Twente ambassadeur’. De uitkomsten werden plenair gepresenteerd en worden daar waar mogelijk gebruikt in de uitwerking van de plannen voor 2017 en daarna.

Toekomstplannen
In de bijeenkomst presenteerde Quirine in grote lijnen de plannen tot 2019. Dan moeten er 600 banen bij zijn in de toeristische sector in Twente en 18.000 extra toeristen uit het buitenland die de regio bezoeken. Twee belangrijke doelstellingen. "Vooralsnog richten we de communicatie vooral op België en Duitsland. Daar bevindt zich een doelgroep die goed aansluit bij wat we in Twente te bieden hebben."

Een andere belangrijke activiteit is het zichtbaar maken van het ‘merk’ Twente en het herijken van de positionering Twente, Landgoed van Nederland. "Ik hoop ook dat we meer gezamenlijk het merk Twente gaan uitdragen. Dat toeristen in deze regio overal Twentse vlaggen zien en op elke toeristische website het logo van 'Twente, landgoed van Nederland' staat. We moeten laten zien dat we trots zijn op onze regio", zegt Quirine. Dit najaar gaat een grote online campagne van start waarbij influencer marketing een belangrijk onderdeel is. Bekende Instagammers en bloggers komen naar Twente en trekken een dag op met een Tukker. Die laat hen, op een bepaald thema, de mooiste plekjes in Twente zien. Ook wordt dit najaar Twente Culinair gelanceerd, een bundeling van toprestaurants. De wensen van de toeristische ondernemers zijn leidend in de toekomstplannen. Alle plannen gaan via Gastvrij Twente, waarin koepelorganisaties van de ondernemers vertegenwoordigd zijn.

Oproep aan aanwezigen
Het is niet vanzelfsprekend dat provincie en gemeenten ook in de toekomst blijven investeren in Twente Marketing. Als de gemeenten niet bijdragen, geeft ook de provincie niks voor promotie van de regio. Anders dan voorheen, toen de financiering van het toenmalige Twents Bureau voor Toerisme via de Regio Twente verliep, dienen de veertien Twentse gemeenten na 2017 allemaal apart geld op tafel te leggen voor de marketingactiviteiten voor Twente. Gebeurt dat niet, dan legt de provincie er ook geen geld bij. Ook de ondernemers in de vrijetijdssector moeten blijven bijdragen. Quirine roept alle aanwezigen op: "U kent de mensen in uw gemeente. Pak die handschoen op en lobby waar mogelijk."

Contact
Twente Marketing is voornemens om drie keer per jaar een bijeenkomst met belanghebbenden uit de vrijetijdssector te organiseren. De eerstvolgende (nieuwjaars)bijeenkomst is op donderdag 12 januari 2017. Houd de nieuwsbrieven in de gaten voor het laatste nieuws. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@beleeftwente.nl.

Publicatiedatum: vrijdag 4 november 2016