Regiomonitor, inzicht in de Overijsselse vrijetijdssector

Aankondiging onderzoek

De toeristische marktbewerking in Overijssel vindt plaats door de regiomerken WaterReijk, IJsseldelta, Twente, Salland, Vechtdal Overijssel en Hanzesteden aan de IJssel onder de aandacht van potentiële gasten te brengen. Het Twents Bureau voor Toerisme (TBT) en MarketingOost werken vanuit de Marketing Impuls Toerisme Overijssel (MITO) nauw samen om meer bezoekers aan te trekken, hen langer te laten verblijven en meer te laten besteden. Om de effecten van deze inspanningen inzichtelijk te kunnen maken, is er vanuit de toeristische merken behoefte ontstaan aan een monitor, die per regio inzicht geeft in deze en andere kengetallen: de ‘Regiomonitor’. Deze is in 2013 voor het eerst uitgevoerd en wordt dit jaar herhaald. Namens TBT en MarketingOost coördineert KennispuntOost de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek.

 Er zijn veel cijfers over de vrijetijdssector in Overijssel beschikbaar. Hier zullen we zoveel mogelijk gebruik van maken om niet opnieuw het wiel uit te vinden. De bestaande cijfers zijn echter niet altijd voldoende betrouwbaar en geven soms niet juist weer hoe ondernemers het toeristisch jaar hebben ervaren. Daarom zullen we ook aanvullend onderzoek doen onder ondernemers. Medio januari ontvangen zij hiervoor per email een uitnodiging.

Aanpak

Er is behoefte aan betrouwbare en nauwkeurige kengetallen die per regio de omvang van toerisme en recreatie aangeven. We maken hierbij gebruik van bestaande cijfers en vullen deze, waar nodig, aan met resultaten van ondernemers: hoeveel bezoekers hadden zij in het afgelopen jaar? Hoeveel nachten bleven deze personen? Hiervoor vragen we hen de ondernemersenquête in te vullen.

Rapportage

Het resultaat is een rapportage met daarin inzichten in de binnenlandse vakantiemarkt voor de Overijsselse regio’s. Bij de presentatie van de resultaten wordt de anonimiteit van de respondenten gewaarborgd. Resultaten worden niet op bedrijfsniveau gepresenteerd, alleen op sector- of regioniveau.

 Voor gemeenten bestaat de mogelijkheid een gemeenterapportage aan te schaffen. Dit bestaat uit een factsheet met daarop de belangrijkste kengetallen uit de vrijetijdssector in een gemeente. Zie hiervoor het formulier ‘Aanbod Factsheet gemeente-cijfers vrijetijdssector’. Hierbij worden geen individuele gegevens van ondernemers beschikbaar gesteld en privacy van ondernemers in de gemeente wordt gewaarborgd.


Meehelpen met dit onderzoek? Dat kan!

Ondernemers:

  • Medio januari kunt u een email van ons verwachten, met daarin een link naar de enquête. Wij roepen iedereen op deze in te vullen: hoe meer ondernemers de enquête invullen, hoe beter de resultaten weergeven hoe de sector ervoor staat.

 VVV’s, gemeenten, ondernemersorganisaties

  • Attendeert u waar mogelijk ondernemers op dit onderzoek en stimuleer hen om deel te nemen.

Wat krijgt u ervoor terug?

Als dank krijgen alle deelnemende ondernemers en vertegenwoordigers van de sector hun eigen rapport achteraf gratis toegestuurd. Ook draagt u bij aan het inzichtelijk maken van ontwikkelingen in de vrijetijdssector. Door een goed beeld te hebben van de ontwikkelingen, kan hier (indien nodig) op ingespeeld worden, bijvoorbeeld door deze onder politieke aandacht te brengen.

Wilt u meedoen en heeft u nog geen bericht van KennispuntOost ontvangen, neemt u dan contact met ons op. Deelname is mogelijk voor hotels, campings, bungalowparken, bed & breakfast, groepsaccommodaties, dagattracties, musea, jachthavens, galerieën, evenementenhallen.

Meer informatie of adressen aanleveren?

Voor algemene vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de marketingmanager of merkleider in uw regio. Voor specifieke, onderzoeksinhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met KennispuntOost, Alice Hulshof: ahulshof@kennispuntoost.nl, 038 – 468 66 51.

 

KennispuntOost is een ondersteunende afdeling van de Regionale Bureaus voor Toerisme (RBT’s) in Overijssel: het Twents Bureau voor Toerisme en MarketingOost. 

Publicatiedatum: maandag 20 januari 2014