Toename werkgelegenheid vrijetijdssector Overijssel

Toename werkgelegenheid vrijetijdssector Overijssel

Meer vakanties, overnachtingen en bestedingen in Overijssel

 De vrijetijdseconomie in Overijssel zit in de lift. De werkgelegenheid in de vrijetijdssector is in de periode 2009-2014 fors gegroeid met 1.300 banen, van 30.842 banen in 2009 tot 32.142 banen in 2014. Een stijging van ruim vier procent. Met een aandeel van 6% is het belang van de vrijetijdseconomie voor de werkgelegenheid in Overijssel groter dan de sectoren landbouw en openbaar bestuur. Dit blijkt uit een analyse van LISA-statistieken door het Kennispunt van MarketingOost en het Twents Bureau voor Toerisme.

 Meer vakanties, overnachtingen en bestedingen tussen 2009 en 2014
Naast de banengroei is in Overijssel ook sprake van een toename van het aantal toeristische vakanties, overnachtingen en bestedingen in de periode 2009-2014. Dit blijkt uit cijfers uit het Continu Vakantie Onderzoek van NBTC-NIPO Research. In 2014 werden ten opzichte van 2009 ruim 11% meer toeristische binnenlandse vakanties doorgebracht in Overijssel, tot een totaal van ruim 1,2 miljoen in 2014. De totale bestedingen tijdens toeristische binnenlandse vakanties nam in dezelfde periode toe met bijna 24%, van ongeveer 197 miljoen euro in 2009 naar 244 miljoen euro in 2014. Daarmee wijkt Overijssel positief af van de landelijke trend. Landelijk nam het aantal toeristische binnenlandse overnachtingen af tussen 2009 en 2014. De hoeveelheid vakanties bleef in dezelfde periode stabiel.

 Vrijetijdseconomie motor van de regionale economie
Henk van Voornveld, directeur van MarketingOost, en Anna Waanders, directrice van het Twents Bureau voor Toerisme, zijn blij met de cijfers: “De mooie cijfers bewijzen dat de vrijetijdseconomie steeds belangrijker wordt als motor van de regionale economie. Uit onderzoek blijkt dat de sector nog veel groeipotentie heeft, bijvoorbeeld door ons te richten op interessante buitenlandse markten, zoals onze Duitse oosterburen, de Vlamingen en de Aziatische toeristen. Maar ook de cross-sectorale verbindingen met bijvoorbeeld zorg, agro & food, sport en cultuur worden steeds belangrijker. De provincie Overijssel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan deze positieve ontwikkelingen en wij gaan er van uit dat ze ook in de komende jaren samen met ondernemers en gemeenten blijven investeren in de vrijetijdseconomie. Niet in de laatste plaats omdat een investering in de vrijetijdseconomie ook een positieve impact heeft op de leefbaarheid en een impuls geeft aan andere economische sectoren”.

 Ontwikkeling vrijetijdssector Overijssel 2009 – 2014

Bron: LISA en NBTC-NIPO Research*Exclusief vaste standplaatsvakanties.

Publicatiedatum: vrijdag 6 februari 2015