Toeristische bedrijven in Overijssel steeds 'groener'

Toeristische bedrijven in Overijssel steeds 'groener'

Meer aanvragen mogelijk binnen regeling versterken groene uitstraling toeristische bedrijven

 

De kwaliteit van de groene omgeving in Overijssel is hèt visitekaartje vanuit de vrijetijdseconomie naar haar gasten. De vele campings, hotels en andere bedrijven presenteren zich binnen die groene omgeving zeer verschillend. Gastvrij Overijssel wil graag de groene, landschappelijke uitstraling van deze bedrijven verbeteren. Daarom is een stimuleringsregeling ontworpen waarmee bedrijven hun entree kunnen vergroenen, met een maximale bijdrage van € 4.900,- per bedrijf. De regeling is al vanaf voorjaar 2018 beschikbaar en er zijn inmiddels bijna 30 aanvragen ingediend.

 

Gastvrij Overijssel heeft recent besloten het budget van de regeling te vergroten zodat er meer aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Gedeputeerde Eddy van Hijum roemt de creativiteit van de aanvragers en is trots op het effect van de regeling: “Een groene entree en inrichting van het bedrijf vormen tegenwoordig een niet weg te denken visitekaartje voor gasten. Ondernemers zijn zich bewust van het belang hiervan en spelen in op de trend om het bedrijf te laten harmoniëren met zijn omgeving. Zo versterken we ook de unieke uitstraling van onze afwisselende en groene provincie.”  

 

Eén van de aanvragers is Margé Hans van de Rheezerbelten: “Groen ondernemen moet in je zitten, waarbij je steeds weer de meerwaarde van de verbinding met de natuur opzoekt in je plannen. De stimuleringsregeling heeft ons als ondernemer geholpen die verbinding verder te versterken.” Ook Dick Meussen heeft de bijdrage gebruikt voor versterking van het groene karakter van zijn entree: “Met Vecht & Zo namen wij al deel aan het programma om de landschappelijke waarde van de streek te behouden. Met de stimuleringsregeling van Gastvrij Overijssel konden wij hieraan een extra bijdrage leveren door ook onze entree naar het Dijkmoment Zwolle en camping Vecht & Zo groener te maken. Het wordt echt mooi!”

 

Deze regeling voorziet in het financieel ondersteunen van een concreet maatwerkadvies voor de inrichting van het entree-gedeelte met landschappelijk passende elementen en een goede aansluiting op het omringende landschap. Het maatwerkadvies bestaat onder andere uit een inrichtingsschets van de gewenste situatie, een beplantingsadvies en advies over cultuurhistorische elementen. Daarnaast voorziet de regeling in een bijdrage voor de inrichtingskosten. De regeling is opgebouwd in twee lagen, waarbij de maximale vergoeding voor advies en uitvoering €4.900,- bedraagt. December 2019 loopt de subsidie ten einde.

Uitgebreide informatie over de regeling is te vinden op www.gastvrijoverijssel.nl/groen

 

Publicatiedatum: donderdag 9 mei 2019