Vaste gasten verdienen meer aandacht

Vaste gasten verdienen meer aandacht

Nederland telt 1.065.000 vaste gasten, 84% uit eigen land en 16% uit het buitenland (vooral Duitsland en België). Al met al besteedden vaste gasten € 2,26 miljard in Nederland in 2014. Van alle vakantie-overnachtingen door Nederlanders wordt twintig procent doorgebracht in een eigen accommodatie. Dat blijkt uit onderzoek van CELTH die verwacht het aantal tweede woningen tot 2020 nog zal toenemen. Daarentegen zullen stacaravans, kamperen op de seizoensplaats en de boot op een vaste ligplaats in aantal verder afnemen.

Twintig procent van alle vakantie-overnachtingen van Nederlanders wordt doorgebracht in een eigen vakantie-accommodatie, zoals een tweede woning, stacaravan, seizoensplaats op de camping of boot op een vaste ligplaats. Deze vaste gasten zijn dus een omvangrijk marktsegment voor het toerisme in eigen land. Een paar kerncijfers zijn bekend, verder is er vooral sprake van vooroordelen: deze gasten ondernemen weinig activiteiten, geven nauwelijks geld uit en zijn daarom economisch niet relevant.

"Ria (67) schenkt twee kopjes koffie in nadat ze de tuinstoelen heeft uitgeklapt voor de stacaravan, terwijl Henk (69) de thuis ingekochte boodschappen en de heggenschaar uit de auto pakt voor een lang weekend op de camping.”

Eerste grote onderzoek naar vaste gasten
Maar kloppen de vooroordelen wel? Wat is de omvang van deze markt, wat is het economisch belang en hoe gaat deze markt zich ontwikkelen? Vragen die CELTH opmerkte in gesprekken met provincies, toeristische regio’s en brancheorganisaties. Volop reden voor een grootschalig onderzoeksproject, mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van NBTC Holland Marketing, MarketingOost, Provincie Gelderland en Provincie Zeeland en door de medewerking van Recron en HISWA Vereniging.

Economisch belang: € 2,26 miljard
Nederland telt 1.065.000 vaste gasten, 84% uit eigen land en 16% uit het buitenland (vooral Duitsland en België). De vaste gast bevindt zich voornamelijk in twee levensfases; het oudere echtpaar en de gezinnen met (jonge) kinderen. Opvallend is dat er nauwelijks significante verschillen zijn in het gedrag van deze verschillende groepen vaste gasten.

"Peter (38) en Linda (35) hebben een druk leven met drie jonge kinderen en kijken uit naar de voorjaarsvakantie: met het hele gezin een paar dagen naar hun huisje aan de kust. Met z’n allen uitwaaien op het strand, natuurlijk eindigend met warme chocomel in een strandtent.”

Vaste gasten geven meer geld uit dan toeristen
De vaste gast geeft gemiddeld € 13 per persoon per dag uit, meer dan alle andere toeristen (na aftrek van accommodatiekosten). Vaste gasten besteden hun geld vooral in de horeca en aan boodschappen. Daarnaast besteedt men op jaarbasis gemiddeld € 3.100 aan hun accommodatie (huur, onderhoud, verzekeringen). Al met al besteedden vaste gasten € 2,26 miljard in Nederland in 2014. Om dit bedrag in perspectief te zetten: de totale bestedingen van Nederlandse en buitenlandse gasten tijdens toeristische kampeervakanties bedroegen € 683 miljoen in 2014 en de totale bestedingen aan toeristische bungalowvakanties bedroegen € 1,96 miljard.

Tabel 1: Bestedingen van vaste gasten

Toekomst van de vaste gast
Het aantal vaste gasten is de afgelopen 10 jaar nog heel licht toegenomen, vooral dankzij de toename van het bezit van tweede woningen. De vaste gasten met een stacaravan, seizoensplaats op de camping of boot op een vaste ligplaats namen in aantal af. Kijkend naar de toekomst zegt 11% van de vaste gasten het vakantieverblijf binnen 5 jaar te verkopen, nog eens 26% overweegt dit. Kijkend naar deze cijfers en relevante trends en ontwikkelingen maakte CELTH een marktprognose tot 2020. CELTH verwacht dat het aantal tweede woningen tot 2020 nog zal toenemen. Daarentegen zullen stacaravans, kamperen op de seizoensplaats en de boot op een vaste ligplaats in aantal verder afnemen.

Figuur 1: Marktprognose vaste gasten 2020, indexcijfers 2004=100

Gastenbinding door aandacht
Hoewel de markt onder druk staat, kunnen ondernemers hun vaste gasten behouden door goed in te spelen op (soms onuitgesproken) wensen, interesses en behoeften. Door aandacht voor de gast, het aanbieden van relevante diensten en het ontzorgen van de gast, wordt de binding met het bedrijf vergroot. Zo kunnen de vele bestedingen van de vaste gast worden behouden voor het bedrijf en voor de regio.

Bron: http://www.celth.nl/nl/vastegast

Publicatiedatum: vrijdag 5 februari 2016