Werkgelegenheid vrijetijdssector 13% gegroeid in tien jaar

Werkgelegenheid vrijetijdssector 13% gegroeid in tien jaar

Ondanks de economische crisis, groeit de vrijetijdssector de laatste jaren tot 32.142 arbeidsplaatsen in 2014. Het grootste aandeel van de werkgelegenheid vindt plaats in de horeca.

De vrijetijdssector vertegenwoordigt 6% van de totale werkgelegenheid in Overijssel. Deze sector telt 32.142 banen. In de afgelopen tien jaar is de vrijetijdssector harder gegroeid dan andere economische sectoren. Terwijl alle sectoren gemiddeld met 6% gegroeid zijn in de periode 2005-2014, groeide de vrijetijdssector met 13%. In tabel 1 is deze ontwikkeling te zien voor de toeristische regio’s in Overijssel.

Tabel 1: Banen vrijetijdssector (aantal) en aandeel in totale werkgelegenheid (%), 2014
Banen, 2014 (aantallen)Aandeel in totale werkgelegenheid, 2014 (%)
Twente 15.024 5,9%
Vechtdal Overijssel 3.709 7,4%
Salland 5.808 6,0%
IJsseldelta 5.534 4,7%
WaterReijk Weerribben Wieden 2.066 13,4%
Totaal Overijssel 32.142 6,0%

Bron: provincie Overijssel/BIRO

Tabel 2: Groei banen in vrijetijdssector en groei banen in vergelijking alle sectoren in de toeristische regio’s in Overijssel (%), 2005-2014
Groei banen, 2005-2014 (%)Groei banen alle sectoren, 2005-2014 (%)
Twente 9% 5%
Vechtdal Overijssel 9% 8%
Salland 12% 3%
IJsseldelta 28% 11%
WaterReijk Weerribben Wieden 8% 6%
Totaal Overijssel 13% 6%

Bron: provincie Overijssel/BIRO

Horeca heeft het grootste aandeel in de sector recreatie en toerisme

Het valt op dat de hoeveelheid banen in deeltijd in de vrijetijdseconomie relatief groot is. Dit wordt onder meer verklaard door de grote hoeveelheid deeltijdbanen in de horeca. De horeca is een belangrijk onderdeel van de toerismesector. In figuur 1 is te zien dat de horeca de grootste bijdrage levert aan de werkgelegenheid in de vrijetijdssector(55%). Een aanzienlijk deel van de werkgelegenheid is gerelateerd aan logiesverstrekking (15%) en aan cultuur, recreatie en amusement (8%).

Ongeveer 78% van de banen die toebehoren aan de vrijetijdssector zijn directe toerisme-activiteiten. De rest betreft de indirecte werkgelegenheid. Dit betreft een vrij heterogene groep van activiteiten, waaronder bijvoorbeeld de werkzame personen in de detailhandel ten behoeve van het toerisme. Andere indirecte activiteiten zoals openbaar vervoer en taxi’s vallen hier ook onder.

Figuur 1: Aandeel subsectorale werkgelegenheid vrijetijdssector, 2014 (%)

Bron: provincie Overijssel/BIRO

Grootste groei in sectoren sport, cultuur, recreatie en amusement en logiesverstrekking

Het aantal arbeidsplaatsen in de vrijetijdssector is in de periode 2005 tot 2014 gegroeid met 3.615. De grootste groei heeft plaatsgevonden in de sectoren sport (+82%), cultuur, recreatie en amusement (+34%) en logiesverstrekking (+19%). De sectoren detailhandel/groothandel en vervoer zijn opvallend gedaald met respectievelijk 13 en 6 procent.

Figuur 2: Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de subsectoren van de vrijetijdssector in Overijssel, 2005-2014 (index 2005=100)

Bron: provincie Overijssel/BIRO

Publicatiedatum: woensdag 11 maart 2015