Overheidsregelingen en loketten

MarketingOost maakt deel uit van de Taskforce Gastvrij Overijssel en  heeft daarmee intensief contact en afstemming met provincie, gemeenten en brancheorganisaties.  Ondernemers met vragen kunnen terecht bij onze Helpdesk.

Op deze webpagina vindt u een overzicht van de landelijke en regionale maatregelen voor de vrijetijdseconomie. Economie brede en politieke trends, onderzoeken en updates delen we wekelijks via de pagina 'corona updates - economiebreed en in de sector'.

Laatste update: 26 oktober 2020


Aangepaste noodverordeningen in IJsselland en Twente

De Veiligheidsregio IJsselland en Twente hebben de noodverordening aangepast naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen.

 Bekijk de Veiligheidsregio IJsselland

    Download noodverordening 14 okt Veiligheidsregio IJsselland

Bekijk de Veiligheidsregio Twente

 Download noodverordening 14 oktober Veiligheidsregio Twente


Informatie van de Rijksoverheid:

Zo vraag je de definitieve berekening NOW aan

Culturele sector krijgt extra ondersteuning 

Coronaregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb-ondernemers gaat door tot in 2021

Sociaal pakket van 1,4 miljard biedt hulp bij baanverlies en schulden

Tozo3-uitkering  per 1 oktober voor zelfstandig ondernemers 

NOW3: Veranderingen per 1 oktober 

Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

Ondernemers krijgen langer tijd  om belastingschuld af te lossen. 

Nieuwe subsidies beschikbaar voor de detailhandel in gemeente
Losser

De gemeenteraad van Losser heeft deze maand de detailhandelsvisie aangenomen. Daarmee komt
er tot en met 2023 een bedrag van 500.000 euro beschikbaar voor subsidies voor ondernemers uit
de detailhandel.

NOW3: Veranderingen per 1 oktober

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.  Lees meer.    

TOZO 3 - per 1 oktober   
Ook de belastingdienst neemt maatregelen om ondernemers (inclusief zzp'ers) te helpen bij   betalingsproblemen   als gevolg van de coronacrisis. Verder is er de TOZO 3 regeling  voor  zelfstandig ondernemers wiens inkomen onder bijstandsniveau is gedaald. Deze regeling vraagt u aan bij de gemeente waarin u woont.  Lees meer over de TOZO 3 regeling.

Kabinet schrapt vermogenstoets bij TOZO-regeling  
Naast alle nieuwe strengere maatregelen had premier Mark Rutte ook een meevallertje in petto   voor ondernemers. Hij schrapte tijdens de persconferentie van 28 september  plotseling de vermogenstoets bij de Tozo-regeling   voor ondernemers en zelfstandigen.    

 

Corona Calculator voor getroffen ondernemers
Bereken hoe corona-regelingen uw onderneming helpen.   Met behulp van de tool, een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland,  krijgt u direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen. 

Ga naar de Corona Calculator


Heeft u als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer bij uw financier naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst.

Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten.

Verruiming BMKB-regeling   

Loketten voor  andere sectoren

Er zijn veel ondernemers in de vrijetijdssector die ook  binnen een andere sector  actief zijn, bijvoorbeeld de combinatie  met de agrarische sector. Voor deze ondernemers zijn er verschillende loketten en regelingen. LTO bundelt het belangrijkste nieuws en de maatregelen.

Ga naar de coronapagina van LTO

De retail is ook een  sector die nauw verbonden is met de vrijetijdssector. Onder andere InRetail deelt veel informatie,  actualiteiten en handige tips en tools. Een deel van  de dienstverlening is alleen  beschikbaar voor leden.

Bekijk de pagina van InRetail

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Zij hebben bronnen verzameld met relevante informatie en u kunt er terecht met vragen.

Ga naar de website van Cultuur+Ondernemen

Meldpunt Logistiek Regio Zwolle staat ondernemers bij. Het doel is om vraag en aanbod naar medewerkers en middelen bij elkaar te brengen en elkaar te ondersteunen. En uiteraard wordt er ook meegedacht aan oplossingen voor knelpunten.

Voor de duidelijkheid, het Logistiek Netwerk heeft geen zak met geld klaarstaan om bedrijven in nood te helpen. ‘Maar we kunnen elkaar in deze tijd wel helpen door dit soort initiatieven te ontplooien en door naar elkaar om te kijken.' Dus heeft u een vraag of hulp nodig? Of kunt u diensten of middelen aanbieden?

Neem dan contact op met het Meldpunt Logistiek Regio Zwolle

Diverse partners, instellingen en kennisbanken delen het laatste nieuws omtrent de gevolgen van het coronavirus, geven tips en benoemen  de gevolgen voor de (vrijetijds)economie:

Toolkit  voor ondernemers van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven

Kennisbank Pleisureworld-NRIT

VNO-NCW Midden

Kijk op onze pagina corona updates voor nieuwe trends, publicaties en onderzoeken. 

Heeft u vragen over de gevolgen van alle corona-maatregelen voor uw bedrijf? 
Neem contact op met onze helpdesk

Creatieve ideeën van & voor ondernemers

Er ontstaan in tijden van crisis hartverwarmende initiatieven en creatieve 'omdenk' ideeën om de sectoren die het hardst zijn getroffen door de coronauitbraak een hart onder de riem te steken of te ondersteunen. Zo ook in de vrijetijdssector. Heb je zelf goede suggesties of wil je sparren hierover? Neem contact met ons op via info@marketingoost.nl of telefonisch via 038-4216798.