Overheidsregelingen en loketten

MarketingOost maakt deel uit van de Taskforce Gastvrij Overijssel en  heeft daarmee intensief contact en afstemming met provincie, gemeenten en brancheorganisaties.  Ondernemers met vragen kunnen terecht bij onze Helpdesk.

Op deze webpagina vindt u een overzicht van de landelijke en regionale maatregelen voor de vrijetijdseconomie. Economie brede en politieke trends, onderzoeken en updates delen we wekelijks via de pagina 'corona updates - economiebreed en in de sector'.

Laatste update: 15 februari 2021


Aangepaste noodverordeningen in IJsselland en Twente

De Veiligheidsregio IJsselland en Twente hebben de noodverordening aangepast naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen.

 Bekijk de Veiligheidsregio IJsselland

Vanaf 1 december 2020, is de   Tijdelijke wet   maatregelen Covid-19 van kracht. Deze wet geldt voorlopig voor drie maanden en hiermee vervalt de noodverordening. 

Bekijk de Veiligheidsregio Twente

 Vanaf 1 december 2020 is de Tijdelijke Wet maatregelen Covid-19 van kracht. Dit betekent dat alle maatregelen beschreven staan in de   Ministeriële regeling.   Een aanvulling op deze ministeriele regeling nav de aangescherpte maatregelen die gelden vanaf 15 december   vind je hier.


Informatie van de Rijksoverheid:

Coronaregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb-ondernemers gaat door tot in 2021

Tozo3-uitkering  per 1 oktober voor zelfstandig ondernemers , Tozo4 mogelijk op komst. 

NOW3.2:     aanvragen kan vanaf 15 februari tot en met 14 maart.  

Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021. 

Ondernemers krijgen langer tijd  om belastingschuld af te lossen. 

Forse uitbreiding steun- en herstelpakket

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Het vaccineren is gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor ondernemers. De coronacrisis is inmiddels ook een langlopende economische crisis, waarbij veel ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken, reserves zijn opgebruikt. Maatregelen zijn verzwaard en Nederland is in lockdown. Daarom geeft de regering het steun- en herstelpakket een flinke extra impuls.   Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op   rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel:   kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op   hoewerktnederland.nl.

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

NOW3.2 naar verwachting aanvragen per 15 februari 

Het loket om NOW3.2 (tijdvak januari- maart) aan te vragen is open van 15 februari tot en met 14 maart.


Kansrijke cultuursubsidies voor aanbodontwikkeling

De provincie Overijssel en diverse fondsen stellen middelen beschikbaar voor het Corona-proof maken van aanbod en het ontwikkelen van nieuw (cultureel) aanbod. We brengen 2 interessante regelingen onder de aandacht m.b.t. de sectoren cultuur en vrijetijdseconomie:

  • Kickstart Cultuurfonds – Steun voor theaters en musea om hun gebouwen Corona-proof te maken en (nieuwe) voorstellingen en tentoonstellingen te programmeren die in het ‘nieuwe normaal’ niet rendabel genoeg zouden zijn.
  • Verhaal van Overijssel 2.0. - Subsidie voor activiteiten op het gebied van archeologie, restauratie en herstel aan cultureel erfgoed of immaterieel erfgoed en streektaal.

Op ons Kennisplatform hebben wij deze twee subsidiekansen uiteengezet middels hand-outs met meer informatie en voorbeelden. Wilt u sparren over uw idee voor aanbodontwikkeling of bent u op zoek naar ondersteuning in het proces? Neem contact met ons op om mogelijkheden te bespreken.

Subsidieregeling 'Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze' krijgt vervolg in februari 2021

Het Ministerie van OCW heeft eenmalig een extra budget van € 350.000 euro toegekend aan de subsidieregeling   Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze. Hierdoor kan de regeling een vervolg krijgen. De tweede aanvraagperiode start op 1 februari 2021 en loopt tot en met 30 april bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De subsidieregeling is opgesteld in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van het Europese Verdrag van Faro.  

TOZO 3 en TOZO 4 
Ook de belastingdienst neemt maatregelen om ondernemers (inclusief zzp'ers) te helpen bij   betalingsproblemen   als gevolg van de coronacrisis. Verder is er de TOZO 3 regeling  voor  zelfstandig ondernemers wiens inkomen onder bijstandsniveau is gedaald. Deze regeling vraagt u aan bij de gemeente waarin u woont.   Lees meer over de TOZO 3 regeling.

Kabinet schrapt vermogenstoets bij TOZO-regeling  
Naast alle nieuwe strengere maatregelen had premier Mark Rutte ook een meevallertje in petto   voor ondernemers. Hij schrapte tijdens de persconferentie van 28 september  plotseling de vermogenstoets bij de Tozo-regeling   voor ondernemers en zelfstandigen.    

 Het invoeren van de beperkte vermogenstoets per 1 april 2021 betekent dat  er een Tozo 3 (van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021) is  en een Tozo 4 met toets op beschikbaar geld (van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021).  Begin 2021 wordt gecommuniceerd over Tozo 4 en de invoering van de toets op beschikbaar geld.  


Corona Calculator voor getroffen ondernemers
Bereken hoe corona-regelingen uw onderneming helpen.   Met behulp van de tool, een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland,  krijgt u direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen. 

Ga naar de Corona Calculator


Heeft u als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer bij uw financier naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst.

Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten.

Verruiming BMKB-regeling   

Loketten voor  andere sectoren

Er zijn veel ondernemers in de vrijetijdssector die ook  binnen een andere sector  actief zijn, bijvoorbeeld de combinatie  met de agrarische sector. Voor deze ondernemers zijn er verschillende loketten en regelingen. LTO bundelt het belangrijkste nieuws en de maatregelen.

Ga naar de coronapagina van LTO

De retail is ook een  sector die nauw verbonden is met de vrijetijdssector. Onder andere InRetail deelt veel informatie,  actualiteiten en handige tips en tools. Een deel van  de dienstverlening is alleen  beschikbaar voor leden.

Bekijk de pagina van InRetail

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Zij hebben bronnen verzameld met relevante informatie en u kunt er terecht met vragen.

Ga naar de website van Cultuur+Ondernemen

Meldpunt Logistiek Regio Zwolle staat ondernemers bij. Het doel is om vraag en aanbod naar medewerkers en middelen bij elkaar te brengen en elkaar te ondersteunen. En uiteraard wordt er ook meegedacht aan oplossingen voor knelpunten.

Voor de duidelijkheid, het Logistiek Netwerk heeft geen zak met geld klaarstaan om bedrijven in nood te helpen. ‘Maar we kunnen elkaar in deze tijd wel helpen door dit soort initiatieven te ontplooien en door naar elkaar om te kijken.' Dus heeft u een vraag of hulp nodig? Of kunt u diensten of middelen aanbieden?

Neem dan contact op met het Meldpunt Logistiek Regio Zwolle

Diverse partners, instellingen en kennisbanken delen het laatste nieuws omtrent de gevolgen van het coronavirus, geven tips en benoemen  de gevolgen voor de (vrijetijds)economie:

Toolkit  voor ondernemers van het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven

VNO-NCW Midden

Kijk op onze pagina corona updates voor nieuwe trends, publicaties en onderzoeken. 

Heeft u vragen over de gevolgen van alle corona-maatregelen voor uw bedrijf? 
Neem contact op met onze helpdesk

Creatieve ideeën van & voor ondernemers

Er ontstaan in tijden van crisis hartverwarmende initiatieven en creatieve 'omdenk' ideeën om de sectoren die het hardst zijn getroffen door de coronauitbraak een hart onder de riem te steken of te ondersteunen. Zo ook in de vrijetijdssector. Heb je zelf goede suggesties of wil je sparren hierover? Neem contact met ons op via info@marketingoost.nl of telefonisch via 038-4216798.