Manifest Heerlijk en Gastvrij Overijssel 2.0

Manifest Heerlijk en Gastvrij Overijssel 2.0

Aanleiding

In aanloop van de verkiezingen voor de Provinciale Staten willen de partners, verenigd in Gastvrij Overijssel, het belang van de vrijetijdseconomie benadrukken. De vrijetijdseconomie in Overijssel is, met bijna 8 miljoen toeristische overnachtingen en 94 miljoen ondernomen dagacitiviteiten een belangrijke sector voor de provincie.

Doel

Het overtuigen van de provincie om in de nieuwe bestuursperiode (2016-2019) opnieuw te investeren in de vrijetijdseconomie.

Actie

Om de politieke vertegenwoordigers te overtuigen, is het manifest 'Heerlijk en Gastvrij Overijssel 2.0' opgesteld. Hierin benoemen de branche-,  natuur-, netwerk- en marketingorganisaties in Overijssel de belangrijkste aandachtspunten binnen de vrijetijdseconomie en binnen welke rol de provincie hier op succesvolle wijze invulling aan kan geven.

Het manifest is op 16 februari 2015 overhandigd aan gedeputeerde Eddy van Hijum en de lijsttrekkers van de Provinciale Statenverkiezingen. Dat gebeurde tijdens bijeenkomt 'Heerlijk en Gastvrij Overijssel 2.0' in Zuna. Ruim 100 ondernemers, partners en betrokkenen waren hierbij aanwezig.

Ter ondersteuning van het manifest is ook een film ontwikkeld door IQ- Media. Deze film geeft een indruk van de vrijetijdseconomie in Overijssel en benadrukt de boodschap zoals deze in het manifest is omschreven. Deze film kan door het jaar heen worden gebruikt ter versterking van onze boodschap.

Resultaat

In de verkiezingscampagnes van de diverse politieke partijen is versterking van de vrijetijdseconmie één van de speerpunten. De sector is een banenmotor voor Overijssel. De werkgelegenheid is de afgelopen jaren zelfs toegenomen, tot ruim 32.000 banen. De initiatiefnemers van Gastvrij Overijssel rekenen op een stimulerende rol van de provincie als het gaat om een sterke vrijetijdseconomie in Overijssel. 

Download het manifest 'Heerlijk en Gastvrij Overijssel 2.0'

Project media

Manifest Heerlijk en Gastvrij Overijssel 2.0
Manifest Heerlijk en Gastvrij Overijssel 2.0
Manifest Heerlijk en Gastvrij Overijssel 2.0