Regiomonitor 2015

Regiomonitor 2015

Aanleiding

De Regiomonitor wordt jaarlijks uitgevoerd om de ontwikkeling van de vrijetijdssector in Overijssel te monitoren en effecten van marketinginspanningen door MarketingOost te meten. De Regiomonitor Overijssel geeft inzicht in de ontwikkelingen van de R&T sector als het gaat om dagrecreatie (onder andere activiteiten en bestedingen), verblijfsrecreatie (onder andere overnachtingen en bestedingen) en werkgelegenheid. Deze ontwikkelingen worden in beeld gebracht voor de provincie Overijssel als geheel en voor de zes toeristische regio’s. De Regiomonitor bestaat uit twee onderdelen: een bedrijven- en kengetallenonderzoek. 

Doel

Doel van de Regiomonitor is om jaarlijks de ontwikkeling van de vrijetijdssector in Overijssel te monitoren en effecten van marketinginspanningen door MarketingOost te meten.

Actie

De Regiomonitor bestaat uit een bedrijvenonderzoek en kengetallenonderzoek.

De belangrijkste bronnen voor het kengetallenonderzoek zijn het Continu Vrije Tijds Onderzoek (CVTO) en Continue Vakantie Onderzoek (CVO) van NBTC-NIPO research en LISA (werkgelegenheidsstatistiek). Om cijfers te presenteren met betrekking tot buitenlanders (activiteiten en overnachtingen), is gebruik gemaakt van cijfers van het CBS (Statistiek Logiesaccommodaties, SLA en Statistiek Inkomend Toerisme, SIT), gecombineerd met de Twente Toerisme Monitor. Daarnaast fungeert het bedrijvenonderzoek als belangrijke informatiebron om gegevens op regio-niveau te presenteren.

Resultaat

Een bedrijven- en kengetallenonderzoek. De resultaten van het kengetallenonderzoek worden gepresenteerd in de vorm van een factsheet.