Vraag- en aanbodanalyse Leefstijlen

Vraag- en aanbodanalyse Leefstijlen

Aanleiding

De toepassing van de leefstijlsegmentatie in een vraag-en aanbodanalyse kan nieuw beleid, marketing- en ontwikkelingsplannen een vraaggerichte impuls geven. In dit specifieke project zijn acties uit het Masterplan WaterReijk getoetst om te bepalen of ze daadwerkelijk tegemoet komen aan de vraag van de toerist en de recreant.

Doel

Inzicht krijgen in hoe vraag (bezoeker) en aanbod (dag- en verblijfsrecreatie) zich in de regio WaterReijk tot elkaar verhouden.

Actie

Een vraag- en aanbodanalyse van de vrijetijdssector in de regio WaterReijk op basis van desk- en fieldresearch. Tijdens het fieldresearch zijn uiteenlopende bedrijven in de regio WaterReijk (verblijf en dagreceratie) bezocht en is bepaald welk type consument (leefstijlprofiel) interesse heeft in het aanbod van het betreffende bedrijf.  

Resultaat

Het resultaat is een korte en bondige rapportage over hoe vraag en aanbod in de vrijetijdssector zich (kwalitatief op basis van leefstijlprofielen) tot elkaar verhouden in WaterReijk, met een vertaling naar ontwikkelrichtingen en de kansen die dit in onze ogen biedt.