Projecten

Monitoring

Monitoren houdt het in de gaten houden van activiteiten en ontwikkelingen in. Op die manier kunnen we op tijd zorgen dat een koers kan worden bijgestuurd. Dit doen we voor de verschillende regio’s, de provincie, ondernemers, projecten en campagnes.

Regiomonitor

Jaarlijks produceren wij onze eigen Regiomonitor. Op basis van CBS cijfers, ons bedrijvenbestand en een eigen ontwikkelde rekenmethode kunnen we per regio een overzicht leveren hoeveel overnachtingen er zijn geweest in de verschillende regio’s van Overijssel en de Hanzesteden. Daarnaast bevat de Regiomonitor ieder jaar nog extra informatie over onder andere bestedingen van bezoekers, aantal banen in de sector, naamsbekendheid en imago.

Onderzoek

Naast monitoring zijn er een aantal grote onderzoekstaken die in handen liggen van Strategie & Onderzoek. Regelmatig worden er verdiepende of thema onderzoeken uitgevoerd en gepubliceerd.

Consumentenonderzoek

Elke drie jaar wordt er een consumentenonderzoek gehouden onder gemiddeld 2.000 bezoekers en niet-bezoekers aan Overijssel. In het rapport worden cijfers gepubliceerd die  onder meer betrekking hebben op bezoekmotieven, frequentie en  activiteiten. 

Inkomend Toerisme

Inkomend toerisme is de grootste motor voor groei in de sector. Onderzoeken die zijn uitgevoerd geven inzicht in (delen van) de klantreis, maar ook het aantal overnachtingen die verschillende landen genereren in onze provincie.

Overige projecten  en werkzaamheden

Leisure Leefstijlen

De Leisure Leefstijlen zijn dé manier om toeristisch-recreatieve doelgroepen te onderscheiden. Ze bieden houvast aan ondernemers, overheden en marketingorganisaties om de juiste doelgroepen aan te trekken en op effectieve manier met hen te communiceren.  De afdeling Strategie & Onderzoek is expert op het gebied van leisure leefstijlen en het toepassen van doelgroepsegmentatie binnen de vrijetijdseconomie.

Cross-overs

De vrijetijdseconomie heeft vele raakvlakken met andere sectoren, waaronder detailhandel, natuur en zorg. Wij hebben diverse onderzoeken uitgevoerd binnen deze cross-over sectoren.

Naast alle bovengenoemde projecten en publicaties, hebben wij nog veel meer in ons portfolio.
Wilt u meer weten over de onderzoeken en (advies)rapporten die door ons zijn uitgevoerd en ontwikkeld? Neem gerust contact met ons op