Bibliotheek

Koppeling Gastvrij Nederland - Continu Vakantie Onderzoek, 2009

Koppeling Gastvrij Nederland - Continu Vakantie Onderzoek, 2009

Publicatiedatum donderdag 1 januari 2009
Regio(s) Nederland
Auteur(s) Gastvrij Nederland

bekijk / download deze publicatie >

Beknopte samenvatting

RECRON is in 2008 gestart met Gastvrij nederland. Het onderzoek Gastvrij nederland bracht fundamentele vragen en opgaven voor de hele verblijfsrecreatiesector aan het licht. In de Gastvrij nederland Innovatiecampagne zijn de wensen van de nederlandse vakantieganger verder benoemd en tot op bedrijfsniveau uitgewerkt. De Recreantenatlas bundelt onderzoek, kennis en tips bij het creëren van een bijzonder en onderscheidend verblijf voor de vakantieganger.

De vakantieganger kijkt en zoekt immers steeds kritischer naar de bij hem passende vakantiebeleving. De persoonlijke vakantiebeleving is de door de gast ervaren combinatie van presentatie, locatie, accommodatie, animatie en communicatie van een bedrijf. Het succes van een bedrijf of bedrijfsformule wordt in belangrijke mate bepaald door de mate waarin de verwachtingen en ervaringen van de gast op elkaar aansluiten. Hoe beter dat het geval is, hoe sterker het verhaal ( = de beleving) die de gasten met zich meenemen en – weer thuis – uitdragen. en hoe meer tevreden gasten, hoe meer positieve mond-tot-mond reclame, hoe groter het bedrijfsrendement.

Om u en andere recreatieondernemers te helpen bij het creëren van een bijzonder en onderscheidend verhaal, investeert Gastvrij nederland in zowel onderzoek en kennis als advies en ondersteuning. Zo is nu ook het Gastvrij nederland onderzoek gekoppeld aan het continu Vakantie onderzoek van nBTc-nIPo Research. Dit met als doel de beschrijving van de vakantiewensen en -voorkeuren van de Gastvrij nederland belevingswerelden, uit te breiden met de beschrijving en meting van het vakantiegedrag. Zo kunt u zich nog verder verdiepen in de Gastvrij nederland belevingswerelden. Moge deze kennis u van nut zijn bij het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen.


Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met Annemiek Riefel of Cindy Gelderman.

bekijk / download deze publicatie >