Bibliotheek

Onderzoek inkomend toerisme 2009

Onderzoek inkomend toerisme 2009

Publicatiedatum vrijdag 1 januari 2010
Regio(s) Nederland
Auteur(s) NBTC

bekijk / download deze publicatie >

Beknopte samenvatting

Toerisme is wereldwijd een van de belangrijkste groeisectoren. Ook voor de Nederlandse economie is de toeristische sector van groot belang. De totale bestedingen aan toerisme bedroegen in 2009 zo’n 35 miljard euro. De werkgelegenheid die daarmee samenhangt is ook aanzienlijk: zo’n 400.000 banen.

In 2009 bezochten zo’n 9,9 miljoen buitenlandse toeristen ons land voor een vakantie of een zakelijk verblijf. Naast deze verblijfstoeristen komen nog eens enkele tientallen miljoenen buitenlanders (veelal Duitsers en Belgen) voor een dagtocht naar Nederland.

De verwachting is dat het inkomend verblijfstoerisme de komende jaren aanzienlijk gaat groeien. In onze toekomstvisie ‘Destinatie Holland 2020’ gaan we uit van een gemiddelde groei van zo’n 2% per jaar tot 2020. Om goed in te kunnen spelen op de kansen in het internationaal toerisme is marktinformatie van groot belang. Met deze informatie kunnen de juiste keuzes gemaakt worden bij de marketing en promotie van de bestemming Nederland. Als Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen zijn we dan ook verheugd met de resultaten uit het grootschalige Onderzoek Inkomend Toerisme. Dit onderzoek biedt belangrijke bouwstenen voor een succesvol marketing- en promotiebeleid van Nederland in de komende jaren. In de publicatie die voor u ligt presenteren we de belangrijkste uitkomsten.


bekijk / download deze publicatie >