Bibliotheek

Regiomonitor Overijssel 2015: Consumentenonderzoek

Regiomonitor Overijssel 2015: Consumentenonderzoek

Publicatiedatum maandag 8 augustus 2016
Regio(s) Overijssel, Twente, Weerribben-Wieden, Hanzesteden, IJsseldelta, Vechtdal, Salland
Auteur(s) MarketingOost en SmartAgent Market Response

Beknopte samenvatting

De Regiomonitor Overijssel is een combinatie van vier elkaar aanvullende onder-
zoeksmodules onder het bedrijfsleven, bezoekers, niet-bezoekers en deskresearch.
Deze rapportage geeft de resultaten weer van het consumentenonderzoek onder
bezoekers en niet-bezoekers. Het rapport is een vervolg op het consumentenonderzoek van de Regiomonitor uit 2013.

bekijk / download deze publicatie >