Bibliotheek

Toekomstvisie Waterrecreatie 2025

Toekomstvisie Waterrecreatie 2025

Publicatiedatum dinsdag 1 maart 2011
Regio(s) Nederland
Auteur(s) Stichting Recreatietoervaart Nederland

bekijk / download deze publicatie >

Beknopte samenvatting

Nederlanders leven met water. Grote delen van het land zijn veroverd op het water. Altijd zijn we alert op het gevaar van overstroming. Tegelijkertijd zijn er talloze manieren waarop we het water benutten. Zo is water de afgelopen decennia een steeds grotere rol gaan spelen in de vrijetijdsbesteding: inmiddels beoefent 57 procent van de Nederlanders tijdens dagtochten of vakanties een vorm van waterrecreatie. Hierdoor is ook de verwevenheid met andere functies toegenomen –zoals toerisme, natuur, woningbouw, economie en sport.

De belangstelling voor waterrecreatie groeit nog steeds, en daarmee ook de wens de unieke mogelijkheden van Nederland verder te ontwikkelen en benutten. In een land met volop plannen en nieuwe regels vraagt dat niet alleen om een sterke visie, maar ook om een sector die gemotiveerd en geïnspireerd samenwerkt. De toename van recreatief watergebruik maakt nieuwe voorzieningen, extra ruimte en een betere toegankelijkheid van water noodzakelijk. Om ‘Nederland waterrecreatieland’ mogelijk te maken is het essentieel om bestaande geldstromen te borgen en nieuwe financieringsmogelijkheden te creëren.

Deze visie is ontwikkeld door de waterrecreatiesector. Betrokken organisaties zijn de ANWB, het Watersportverbond , Sportvisserij Nederland, het Nederlands Platform voor Waterrecreatie en HISWA Vereniging. Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN) faciliteerde de ontwikkeling van de visie. Bij de totstandkoming zijn verder de publieke partners van SRN –de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu –betrokken. Zij ondersteunen de richtingen die in de visie zijn benoemd en spreken de intentie uit om samen te werken aan de implementatie van de toekomstvisie. De totstandkoming van deze visie is begeleid door Boer & Croon.


bekijk / download deze publicatie >