Bibliotheek

Toerisme in Perspectief

Toerisme in Perspectief

Publicatiedatum zondag 1 januari 2012
Regio(s) Nederland
Auteur(s) NBTC

bekijk / download deze publicatie >

Beknopte samenvatting

In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren die daarop van invloed zijn. Daarbij wordt eerst kort ingegaan op ontwikkelingen wereldwijd. Vervolgens wordt nader stilgestaan bij de positie van Nederland. Naast een terugblik op 2011, wordt een groeiverwachting gegeven voor het lopende jaar (2012). Het accent in het rapport ligt op het inkomend toerisme, maar ook het binnenlands toerisme komt kort aan de orde.


bekijk / download deze publicatie >