Bibliotheek

Twente Toerisme Monitor 2009

Twente Toerisme Monitor 2009

Publicatiedatum dinsdag 1 december 2009
Regio(s) Twente
Auteur(s) Regio Twente

bekijk / download deze publicatie >

Beknopte samenvatting

Recreatie en toerisme zijn speerpunten in het gemeentelijke en regionaal beleid in Twente. Door de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van Twente beter te benutten, kan de economische impact van de branche toenemen. In het UVT geeft de regio aan hoe zij hier invulling aan wil geven. Om de ontwikkeling in Twente op de juiste manier vorm te geven, is maatwerk belangrijk. Dit geldt ook voor het cijfermateriaal waarop dit beleid gestoeld is. Hiervoor is de Twente Toerisme Monitor (TTM) ontwikkeld. Met deze monitor zal periodiek belangrijke informatie verzameld worden over de wensen en het gedrag van dag- en verblijfsrecreanten. De eerste meting in het kader van de TTM is in juli en augustus 2009 uitgevoerd, door middel van enquêteonderzoek bij dagattracties en verblijfsaccommodaties. Hierbij hebben zo’n 5.300 recreanten hun mening kunnen geven. Tevens is een secundair bronnenonderzoek uitgevoerd, op basis
van ‘De Landelijke R&T Standaard’ van het IPO.

Helaas is in maart 2010 gebleken dat in één van de gehanteerde bronnen in de Twente Toerisme Monitor een fout is gemaakt. Klik hier voor het erratum van de Twente Toerisme Monitor 2009.


bekijk / download deze publicatie >