Bibliotheek

Twente Toerisme Monitor 2012

Twente Toerisme Monitor 2012

Publicatiedatum dinsdag 1 mei 2012
Regio(s) Twente
Auteur(s) Regio Twente

bekijk / download deze publicatie >

Beknopte samenvatting

Recreatie en toerisme zijn speerpunten in het gemeentelijke en regionaal beleid in Twente. Door de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van Twente beter te benutten, kan de economische impact van de branche toenemen. Voor het formuleren van gefundeerd beleid en het monitoren van effecten is voor Twente cijfermateriaal van groot belang.

In 2009 is de Regio Twente gestart met de Twente Toerisme Monitor (TTM). De doelstelling van de TTM is het periodiek en structureel bieden van relevant cijfermateriaal voor de Regio Twente op basis waarvan regionaal en gemeentelijk beleid opgesteld en geëvalueerd kan worden. De TTM maakt deel uit van het Uitvoeringsprogramma Vrije Tijd (UVT) en wordt door Regio Twente uitgevoerd, in samenwerking met de veertien Twentse gemeenten.


bekijk / download deze publicatie >