Bibliotheek

Wandelnetwerken uit de knoop: aanbevelingen voor de uitvoering van regionale wandelroutenetwerken

Wandelnetwerken uit de knoop: aanbevelingen voor de uitvoering van regionale wandelroutenetwerken

Publicatiedatum zaterdag 1 mei 2010
Regio(s) Nederland
Auteur(s) Stichting Wandelplatform-LAW

bekijk / download deze publicatie >

Beknopte samenvatting

Het Wandelplatform wil wandelen in Nederland de plaats geven die het verdient: een goede mogelijkheid om overal te voet op pad te gaan. Omdat vrijwel alle Nederlanders wandelen, omdat wandelen gezond en leuk is en het bijdraagt aan een duurzame samenleving. Bovendien zorgt wandelen voor economische ontwikkeling.

Met dit document wil het Wandelplatform bijdragen aan de samenhang en eenduidigheid van kwalitatief hoogwaardige regionale wandelnetwerken. In de eerste plaats vanuit haar taak als ‘kenniscentrum’. De inbreng van diverse partijen, gecombineerd met de beschikbare kennis bij de medewerkers hebben geleid tot een bundeling van onderzoeksgegevens en ervaringsmateriaal. Deze kennis is gebundeld in dit document en gepresenteerd tijdens een symposium op 30 maart 20103.

In de tweede plaats vanuit haar taak als ‘belangenbehartiger’. Het Wandelplatform werkt aan de verbetering van de wandelbaarheid van Nederland. Daarbij zijn regionale wandelnetwerken een belangrijke en actuele ontwikkeling. Kwaliteit en afstemming op nationale schaal zijn daarbij kernpunten.

In de derde plaats vanuit haar taak als ‘ontwikkelaar en beheerder van het netwerk van Lange-Afstand- Wandelpaden’. In onze visie sluiten het landelijk netwerk en de diverse regionale netwerken naadloos op elkaar aan. Het uitwisselen van databestanden, het afstemmen met regionale partners en het zoeken naar de beste tracés zijn daarin essentieel. Tot slot wil het Wandelplatform met dit document tegemoet komen aan de wens van 12 provincies in Nederland. Zij deden een gezamenlijke oproep aan het Wandelplatform om advies uit te brengen over de ontwikkeling van regionale wandelnetwerken.


bekijk / download deze publicatie >