Hanzesteden

Hanzesteden

Negen Hanzesteden verbonden door het water

Deventer - Doesburg - Elburg - Harderwijk - Hasselt - Hattem - Kampen - Zutphen - Zwolle

In de Hanzesteden - verbonden door het water - staat de dynamiek in de stad centraal, binnen een historisch Hanzedecor.   In de Hanzesteden ontmoet je wereld van vandaag in een historisch decor.   De authentieke sfeer, evenementen, gezellige terrassen en economische bedrijvigheid zorgen voor een hippe,eigentijdse, avontuurlijke invulling van de stad voor een dag- of meerdaags bezoek. 

Ga direct naar: 

Hanze Challenges van start!
In de komende maanden organiseren we in het kader van het INTERREG project Hanze een serie Hanze Challenges. Daarmee willen we ondernemers en instellingen faciliteren om meer te doen met hun Hanze DNA. We organiseren diverse challenges, die voorafgegaan worden door een online kick off. In samenwerking met de citymarketeers van de Hanzesteden wordt in elke stad een kick off georganiseerd. In de interactieve kick off staan we stil bij het Hanze verleden van de desbetreffende stad, de verschillen tussen Duitse en Nederlandse bezoekers, we vertellen iets over gastvrijheid en social media en gaan in op het vervolgtraject. Dat vervolgtraject bestaat uit challenges. 30 dagen lang krijgen deelnemers super korte opdrachten voorgeschoteld. We bieden in de loop van het jaar op verschillende momenten drie verschillende challenges aan:

  • Hanze Hospitality: Deze gaat in op de Duitse taal, cultuurverschillen tussen Nederland en Duitsland en gastvrijheid in het algemeen.
  • Social media in jouw Hanzestad: Deze training is er voor Hanzestedelingen die hun bedrijf beter willen profileren op social media (o.a. facebook, instagram, google mijn bedrijf)
  • Social media pro in jouw Hanzestad: Deze training is er voor Hanzestedelingen die dieper in de social media materie willen duiken om hun bedrijf in de schijnwerpers te zetten.

De eerste challenges zijn gestart!  De eerste kick-offs  werden online georganiseerd met als "gastheer" Hanzestad Doesburg en Hanzestad Zwolle.   Ondernemers, instellingen, stadsgidsen en VVV medewerkers uit andere Hanzesteden zijn zeker ook van harte welkom! 

14 Hanzesteden in de Duits-Nederlandse grensregio werken grensoverschrijdend samen met steun van de Europese Unie (INTERREG-project). Het doel is de Hanzebeleving bij zowel de bezoeker als de inwoner te versterken. Het project wordt gecoördineerd door Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen en MarketingOost (Hanzesteden Marketing). 

Perspectief Hanzesteden 2020-2025: Tijd voor bestemmingsmanagement
Een duidelijk integraal perspectief is noodzakelijk om de resultaten voort te zetten en de verwachte groei van 50% in internationaal toerisme in goede banen te leiden. In plaats van bestemmingspromotie is het nu tijd voor bestemmingsmanagement. Perspectief Hanzesteden 2020-2025 heeft als ambitie dat iedere Hanzestedeling profiteert van toerisme: bewoners, bezoekers en bedrijven in de brede Hanzeregio.

Perspectief Hanzesteden 2020-2025

Perspectief Hanzesteden 2020-2025

Een samenvatting van het Perspectief Hanzesteden 2020-2025 is  hier te lezen. 


Nederlandse Hanze Experience met internationale klasse

Een Hanze Experience Beleefmuseum, Hanze Experience Show en Hanze Experience Stadsbelevingen vormen samen het concept om de Hanzesteden te versterken als cultuur erfgoed bestemming. Dit conceptadvies van Kranendonk Experience Company is het resultaat van de haalbaarheidsstudie die de afgelopen maanden is uitgevoerd. Een verkenning naar de wijze waarop een Hanze Experience, met de IJsselkogge als icoon, gerealiseerd kan worden als trekker van het Hanzeverhaal. De studie is geïnitieerd vanuit het samenwerkingsverband Hanzesteden in samenwerking met de gemeente Kampen.

Het Bidbook rondom de Hanze Experience is hier te lezen. 

Hanze Experience Bidbook


Hanzesteden Marketing is de toonaangevende regievoerder en uitvoerder van het thema Hanze.

Uit representatief onderzoek komt uit naar voren dat met name het historisch decor, terrassen, authentieke sfeer en leuke winkels redenen zijn om een Hanzestad te bezoeken. Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat het voor 44,5 % van de ondervraagden daadwerkelijk een meerwaarde is dat een stad een HANZEstad is en niet zomaar een willekeurige oude stad.

Hanzesteden Marketing streeft naar het verbeteren van het imago en het vergroten van de naamsbekendheid van de Hanzesteden. Daarmee draagt Hanzesteden Marketing bij aan de versterking van de regionale economie voor bedrijfsleven en overheid.

De basis voor samenwerking binnen de Hanzesteden valt binnen het domein vrijetijdseconomie. Hierbij wordt het Hanze’brand’ verder verdiept en willen we de zichtbaarheid vergroten. Wij hebben een intensieve samenwerking met toeristische regio- en stadsmarketingorganisaties en ondernemers worden ook nadrukkelijker betrokken. Het doel van samenwerking is dat door met meerdere steden het label Hanze te laden en te promoten er meer bekendheid, bezoekers en bestedingen worden gegenereerd. 

Leven-de-Hanze!   
Storytelling als instrument voor een   inspirerende beleving van de Hanzesteden.   

Steeds vaker wordt storytelling ingezet om   bezoekers naar een bepaalde streek, regio of stad te trekken. Aan de hand van storytelling technieken probeert men tot inspirerende en boeiende verhalen over een gebied of stad te komen. In de Uitvoeringsnota van de Provincie Gelderland (2019) wordt geschreven dat “een goed verhaal boeit en bindt”. Met aansprekende verhalen wil men bezoekers trekken en sterkere belevingen bij hen teweegbrengen. Deze zouden op hun beurt tot een langer verblijf en tot herhaalbezoek aan de streek kunnen leiden, waarbij men meerdere plekken bezoekt. “Aan de hand van een verhaallijn komen bezoekers op plekken waar ze anders niet snel zelf aan zouden denken”. (Provincie Gelderland, 2018)

Lees het Capita Selecta Leven-de-Hanze! uit het Trendrapport   toerisme,   recreatie en vrije tijd 2020.  

  Bekijk hier de Merkgids Hanzesteden 

Bekijk meer Hanze-video's op Youtube 

Bekijk de Feiten & Cijfers van 2019 (PDF)

Download de Persresultaten 2020  (PDF)

Download de Persresultaten 2021 t/m april (PDF)     

Download de trade brochure (Engelstalig) van Hanzesteden