Regio Zwolle

Regio Zwolle

Infrastructuur voor Groei

Klaar om te ondernemen in een inspirerende omgeving? In Regio Zwolle vindt u de ideale infrastructuur voor groei dankzij de uitstekende logistieke positie, sterke topsectoren en de onderliggende kennisinfrastructuur. Hierdoor is Regio Zwolle dé plek voor innovatieve ondernemers, succesvolle MKB’ers en zelfstandige professionals. De perfecte balans tussen wonen, werken en recreëren, maakt het tot een levendige regio vol kansen voor ondernemers. Kijkt u maar eens naar het grote en diverse arbeidspotentieel. De centrale ligging, prachtige omgeving, het excellente onderwijs en de vele kennisnetwerken zorgen voor een bruisende en inspirerende plek voor innovatie en vernieuwend ondernemerschap. Als één van de sterkste en meest dynamische groeiregio’s van Nederland biedt Regio Zwolle u op alle fronten de ruimte om te groeien.

Regio Zwolle heeft dé ideale infrastructuur voor groei.

Economische Top Regio
Regio Zwolle is een onbetwiste economische TOP-regio met een centrale ligging, een uitstekende bereikbaarheid, sterk ontwikkelde logistieke en distributie sector, excellent onderwijs en vernieuwend ondernemerschap. Dit alles maakt de regio een krachtige motor voor innovatie.

De regio identificeert vier topsectoren die allemaal bogen op een sterke kennisinfrastructuur:

-          Kunststoffen; met het Polymer Science Park en haar programma’s Plastics go circulair en Plastics get smart

-          E-Commerce; met het Topcentrum e-commerce wordt regio Zwolle e-commerce regio van Nederland

-          Health; met het Health Innovation Park als de centrale speler op snijvalk van zorg, kennis en ondernemerschap

-          Agri&Food met het Agri&Food Innovatiecluster dat start-ups begeleidt

 

Waar gaat Regio Zwolle voor?

De Regio Zwolle is een kerngebied van nationaal economisch belang. Door haar ligging is zij de toegangspoort naar het Noorden (en internationaal via Lelystad Airport) en verzorgt zij een grote regio van werkgelegenheid.

Door de ideale combinatie van een goed presterende regio met uitstekende arbeidskansen, veel ruimte voor uitbreidingsmogelijkheden en een zeer prettig leefklimaat door een aantrekkelijke woonomgeving en moraal van haar bevolking biedt de regio Zwolle de BV Nederland het prettige, goed presterende alternatief als vestigingsgebied voor internationale investeringen. 

 Regio Zwolle heeft grote ambities. Ambities om over de grenzen te kijken, investeringen en kenniswerkers aan te trekken en export te vergroten. Om succesvol te zijn in het internationaal speelveld van export investeringen is een heldere positionering en gezamenlijke focus noodzakelijk binnen het gehele krachtenveld van de 4 O’s (Ondernemers, Overheid, Onderwijs en Omgeving). Samenwerken aan dezelfde doelen. Hetzelfde refrein zingen waar ruimte is voor meerdere coupletten.

Sinds het bestaan van de Regio Zwolle in 2011 is hard gewerkt aan het ontwikkelen van een gezamenlijk DNA en een gezamenlijk verhaal. Inmiddels zijn 20 gemeenten overtuigd van de kracht van Regio Zwolle en investeren samen in een gezamenlijk beleid.

We zijn trots op onze lichte structuur van samenwerking. Samen bepalen we de koers. Om als Regio Zwolle een rol van betekenis te spelen in dat speelveld van export en investeringen, is een gezamenlijk doel en interne afstemming over rollen en verantwoordelijkheden noodzakelijk. Het marketingplan dat MarketingOost heeft opgesteld geeft richting aan ons gezamenlijke verhaal, schetst een vergezicht, geeft inzicht in huidige kansen en bedreigingen, trends en ontwikkelingen, rollen en verantwoordelijkheden en optimale afstemming tussen verschillende disciplines die van waarde zijn in de vermarkting van de regio. Het beleid moet verder worden uitgestippeld, lobby gevoerd en onderhandeld met partijen verantwoordelijk voor de vermarkting van de BV Nederland.

MarketingOost
MarketingOost heeft als rol het vergroten van de naamsbekendheid van de Regio Zwolle, met als doel het aantrekken van investeringen en kenniswerkers en het vergroten van de export. Daartoe is zij aanjager van het ontwikkelen van een economisch profiel zoals inmiddels vastgelegd in het Bidbook van Regio Zwolle. Daarnaast is MarketingOost de grote verbinder van alle spelers in het krachtenveld van de Regio Zwolle om zo gezamenlijk 1 verhaal te vertellen naar buiten en faciliteert alle partijen daar ook in. Om de gestelde doelen te halen moeten we gaan samenwerken, dezelfde taal gaan spreken en elkaar versterken waarbij de Economic Board een centrale zal gaan vervullen. 

Bekijk de flyer met facts & figures van de Regio Zwolle

Download het bidbook van Regio Zwolle

Download de Engelse versie van het bidbook Regio Zwolle