Regio Zwolle

Regio Zwolle

Economische toplocatie

Regio Zwolle is als schakel tussen west, oost en noord Nederland één van de sterkste groeiregio’s van ons land. De regio bestaat uit 20 gemeenten in vier provincies en heeft ruim 675.000 inwoners. De economisch bloeiende stad Zwolle geldt als knooppunt van wegen en spoor, middelpunt van kennis- en onderwijsinstellingen en cultureel hart van het oosten.

Regio Zwolle is een economische toplocatie. Al jaren scoort de regio uitstekend als het gaat om economische ontwikkeling, innovatie en werkgelegenheid. Regio Zwolle wil deze toppositie handhaven. Dat vraagt om een regionale economische agenda waarop diverse speerpunten worden benoemd. Naast innovatie en menselijk kapitaal is branding van de regio een niet te onderschatten onderdeel van de handhaving van het succes. Namens de 20 gemeenten is MarketingOost de organisatie die zich inzet voor de profilering van Regio Zwolle.

In Regio Zwolle leeft de gezamenlijke ambitie van ondernemers, overheid en onderwijs/onderzoek om Regio Zwolle in politiek Den Haag op de agenda te krijgen en bestaand en nieuw bedrijfsleven aan de regio te binden.

MarketingOost levert hieraan een bijdrage door de naamsbekendheid van de Regio Zwolle te vergroten en een reputatie van economische topregio op te bouwen.

De hiervoor gekozen marketingstrategie kent de volgende uitgangspunten:

  1. Binding en branding gelijk op laten gaan (ambassadeurs aan het woord)
  2. Aansluiten op bestaande initiatieven en activiteiten (multiplier effect)
  3. Parels zichtbaar maken (écht unieke bedrijven en initiatieven laten zien)
  4. Dialoog ondersteunen met feiten (geen gebakken lucht verkopen)
  5. Endorsementstrategie (“powered by” Regio Zwolle)

Eind 2013 zijn de eerste campagneactiviteiten van start gegaan. Belangrijke communicatiedoelgroep is in eerste instantie de huidige vertegenwoordigers van de Regio Zwolle; werkgevers, werknemers, gemeenten, studenten en bewoners. Zij zijn de ambassadeurs daar waar het gaat om het uitdragen en verspreiden van het gedachtengoed van de Regio Zwolle.

Een aantal van onze activiteiten:

Bekijk de flyer met facts & figures van de Regio Zwolle

Download de Regio Zwolle Flyer