Regio Zwolle

Regio Zwolle

4e Economische toplocatie van Nederland!

Regio Zwolle is al jaren een economische topregio, onder andere door haar centrale ligging. De regio vormt een bewezen Daily Urban System (DUS). De samenwerking is naast bestuurlijk vooral economisch van aard. De regio onderscheidt zich bij uitstek door onze strategische logistieke ligging en prettige leefklimaat. Regio Zwolle is de meest krachtige groeiregio buiten de Randstad met sterke sectoren als E-commerce, Logistiek, Kunststoffen, Health en de Vrijetijdseconomie. Een ideale infrastructuur voor economische groei– maar ook voor persoonlijke groei, dat is wat Regio Zwolle kenmerkt. Denk hierbij aan het uitstekende onderwijsaanbod, mooie culturele voorzieningen en het groene leefklimaat.

 Ambitie

Regio Zwolle is een regio waar heel Nederland letterlijk niet omheen kan. De regio versterkt het hart van de Nederlandse economie. Van driehoek naar vierkant: Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven én Regio Zwolle: de 4eeconomische topregio! Daarbij concentreren we ons op vijf gezamenlijke regionale opgaven, waarin de kern van Regio Zwolle de economische samenwerking is. Aangevuld met vier rand voorwaardelijke opgaven: Menselijk Kapitaal (HCA), Bereikbaarheid, Leefomgeving en Energie.

Waarom Regio Zwolle

-      Toegepaste innovatie: Regio Zwolle heeft een voortrekkersrol in de toegepaste kenniseconomie van Nederland

-      Eerste klas infrastructuur: Met de centrale ligging in combinatie met een uitstekende bereikbaarheid vormt de regio de poort naar Noordoost Europa (Northsea Baltic Corridor)

-      Sterk ontwikkelde distributiesector: veel aandacht voor versterking van mobiliteit en de logistieke sector. Ondernemers werken samen in het logistiek Netwerk Samen met Port of Zwolle laten zij zich actief gelden op de (inter)nationale markt

-      Sterke topsectoren: E-commerce, Logistiek, Kunststoffen, Health en de Vrijetijdseconomie

-      Excellent Onderwijs: Het MBO en HBO in Regio Zwolle staat bekend om haar kwaliteit en innoverend vermogen. Meerdere onderwijsinstellingen en opleidingen prijken daarom bovenaan de ranglijsten.

 Op de sterke schouder van familiebedrijven

Het fundament van he tondernemerssucces van Regio Zwolle bestaat uit vele gezonde familiebedrijven. Zij vormen samen de verbindende kracht en de onmisbare motor van de economie. Dat maakt Regio Zwolle robuust, duurzaam én tegelijkertijd innovatief.

 Vernieuwend Ondernemerschap

Regio Zwolle heeft vele wereldprimeurs! Van de meest duurzame IKEA en ’s werelds eerste fietspad van gerecycled kunststof tot het grootste geautomatiseerde E-commerce distributiecentrum ter wereld van Wehkamp. Regio Zwolle is een aantrekkelijke en duurzame vestigingslocatie voor multinationals, MKB’ers én zelfstandige professionals. Gezamenlijk met een grote creatieve sector die verbonden wordt door Creative Works, maakt Regio Zwolle dé groeimotor van Nederland.

MarketingOost

MarketingOost staat aan de lat voor de positionering van Regio Zwolle en het vergroten van haar naamsbekendheid, met als doel het aantrekken van investeringen en kenniswerkers. Daartoe is zij aanjager en de grote verbinder van alle spelers in het krachtenveld van Regio Zwolle om zo gezamenlijk “het verhaal” van de regio te vertellen en faciliteert partijen daar ook in.

MarketingOost werkt daarom strategisch samen met partners in de regio en blijft aangehaakt bij ontwikkelingen en het beleid van Regio Zwolle. MarketingOost is derhalve betrokken in de verschillende gremia van de regio. 

Ook zet MarketingOost blijvend in op samenwerking met Congresregio Zwolle en diens inzet op het aantrekken van on-brand congressen en evenementen passend bij Regio Zwolle om daarmee de positionering te verstevigen

Met het oog op content en persrelaties onderhoudt MarketingOost een meer structurele relatie met de “parels van de regio”. Ze kunnen ook worden ingezet om bezoeken van buiten de regio te trekken (bijvoorbeeld inkomende delegaties van RVO, bedrijfsbezoeken tijdens ambassadeursconferentie etc). MarketingOost haakt aan bij de exercitie van VNO en EBRZ m.b.t. de top 100 van bedrijven in het kader van ontwikkeling van “leiderschap” in ons ecosysteem van ondernemerschap.

Contacten met OostNL, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken worden aangehaald met het oog op ambassadeursconferentie, inkomende bezoeken e.d.

Download het bidbook van Regio Zwolle

Download de Engelse versie van het bidbook Regio Zwolle