Toerisme in 2025

Toekomstperspectief Inkomend Toerisme destinatie Holland

NBTC Holland Marketing heeft onlangs een vernieuwd toekomstperspectief voor de destinatie Holland ontwikkeld. Belanghebbenden uit de sector hebben door middel van rondetafelgesprekken, via internet en social media een bijdrage geleverd aan dit perspectief.

 “Voor de toeristische sector vormt deze blik op de toekomst waardevolle input als het gaat om het verzilveren van kansen: meer reizigers naar Nederland en meer bestedingen tijdens hun verblijf hier. Dit perspectief beperkt zich niet tot een beschrijving van wat de toekomst gaat brengen, het wil ook heel nadrukkelijk richting geven aan die toekomst. Het is een bruikbaar handvat om samen met publieke en private partijen te bepalen hoe we optimaal op de te verwachten langetermijnontwikkelingen kunnen inspelen.” (bron: NBTC Holland Marketing)

 Klik hier voor het toekomstperspectief Inkomend Toerisme van NBTC Holland Marketing