Veelgestelde vragen

Er zijn veel vragen  die leven bij ondernemers en instellingen. Daarom heeft de Taskforce Gastvrij Overijssel het coördinatiepunt corona opgericht. Op onze website vindt u informatie over regelingen en maatregelen van overhedeneconomische en politieke updates en u kunt contact opnemen met onze helpdesk. Op deze pagina vindt u antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Vraag: Zijn samenkomsten in  groepsaccommodaties in Twente toegestaan?

Samenkomsten tot en met 30 personen in groepsaccommodaties is toegestaan, waarbij ten allen tijde geldt dat aanwezigen van 13 jaar of ouder 1,5 meter afstand moet worden gehouden, behalve als het personen betreft die tot één huishouden behoren. T.a.v. het gebruik van een gemeenschappelijke keuken en sanitair gelden geen verdere specifieke regels.

Vraag: Mag ik als hotel naast mijn overnachtingsgasten nog meer gasten (bijv. voor het restaurant) ontvangen?

Rijksoverheid zegt over het maximaal toegestaan aantal personen in hotels het volgende:

  • Voor hotels is het toegestaan alle daar verblijvende gasten in het restaurant te laten eten, ook als dit er meer dan 30 zijn. Binnen het hotel (dus ook binnen het restaurant) wordt de 1,5 meter afstand gehanteerd, tenzij de gasten tot een gezamenlijk huishouden behoren. Als er minder dan 30 overnachtende gasten in het restaurant zijn, mag dit aantal worden opgehoogd (tot maximaal 30) met gasten van buiten het hotel. Dus heb je 200 gasten die bij je overnachten dan mogen die allemaal eten in het restaurant met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Je mag dan geen gasten van buitenaf toelaten. Heb je maar 20 hotelgasten, dan mag je nog 10 gasten extra ontvangen in het restaurant, bovenop de gasten die in het hotel overnachten.

Gasten per gebouw of ruimte

  • Veel ondernemers vragen zich af of het maximum aantal van 30 gasten per ruimte geldt. Dit is niet het geval. De overheid houdt per 1 juni 2020 een grens aan van max. 30 gasten per eet-/drinkgelegenheid. Dit is per gebouw en niet per ruimte. Dus heb je drie zalen in één gebouw, dan mag je in totaal max. 30 gasten tegelijkertijd toelaten.

Vraag : Mogen zwembaden weer geopend worden?

Ja, vanaf 11 mei is het toegestaan om recreatieve zwembaden voor bezoek te openen. Hiervoor is het protocol Verantwoord Zwemmen opgesteld

Er is ook een richtlijn veilig zwemmen in coronatijd,  waarin uitgebreid beschreven wordt hoe zwembaden op een veilige manier kunnen opstarten.Vraag: Wanneer is een evenement vergunnings- of meldingsplichtig?

Het Kabinet heeft in de strijd tegen het coronavirus op 21 april aangekondigd het verbod op vergunnings- en meldingsplichtige evenementen te verlengen tot 1 september.

Het verbod op samenkomsten is verlengd tot en met 19 mei.

De definitie van evenementen in dit kader is als volgt:

‘Elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak (met uitzondering van markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel h, van de Gemeentewet) en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.’

 Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan feesten, muziekvoorstellingen, wedstrijden, straatfeesten en braderieën. De activiteit is in beginsel voor iedereen toegankelijk, niet relevant is of voor die toegankelijkheid wel of niet betaald wordt. Wel relevant is de vereiste dat een evenement voor het publiek toegankelijk is; dat betekent dat een besloten (bedrijfs)evenement met enkel genodigde gasten in beginsel niet onder de reikwijdte van de evenementenbepaling valt.

Er zijn wel enkele uitzonderingen op dat verbod op samenkomsten tot en met 19 mei (mits onder de 100 personen is en onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen):

  • Het gaat om een samenkomst die nodig is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties.
  • Het gaat om een wettelijke verplichting, zoals vergaderingen van volksvertegenwoordigers en sommige aandeelhoudersvergaderingen.
  • Religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten

 Raadpleeg de evenementenverordening of APV van de gemeente om zeker te weten of er sprake is van een vergunningsplichtig, meldingsplichtig of vergunningsvrij evenement. En leg daar zeker ook de noodverordening in de strijd tegen corona van de gemeente naast.

https://www.clcvecta.nl/nieuws/wanneer-is-een-evenement-vergunnings-of-meldingsp

Vraag: Wat moet ik doen bij gasten die onder de overeenkomst uit willen en wat zijn hun rechten?

Helaas valt hier niet een eenduidig antwoord op te geven. Er spelen hier diverse (juridische) aspecten een rol. Voor een aantal situaties staat op de website van HISWA-RECRON al een toelichting: . Voor maatwerk kun je contact opnemen met hun helpdesk

 

Vraag: Ik denk erover om mijn accommodatie ter beschikking te stellen voor zorgpersoneel/ mensen die zorg nodig hebben. Kan dat?

Voor regio Twente geldt dat alle accommodaties verplicht gesloten zijn, hier kan je dus ook niet open gaan voor zorg.

Voor andere regio’s willen we je adviseren om goed na te denken of dit haalbaar is, wat je doel is en wat de mogelijke gevolgen zijn. Mogelijk dat je op korte termijn, onder strikte voorwaarden, wel weer open kunt voor de toerist. In dat geval wil je niet al vol zitten met zorgpersoneel of mensen die in quarantaine moeten blijven.  Je kunt het doen vanuit ideële overwegingen, zoals RCN doet, maar dat levert uiteraard geen omzet op. Als je het vanuit commercieel oogpunt wilt aanbieden, moet je goed kijken of jouw accommodatie hiervoor geschikt is en wie daarvoor in aanmerking komt. Denk ook aan het aanbieden van een kamer of huisje tegen kostprijs. Kijk hier voor meer informatie: https://www.hotelsforhelpers.com/nederland

Vraag: Ik heb hulp nodig  bij het aanvragen van financiële tegemoetkoming door de overheid. Welke regels zijn er voor de vrijetijdssector? Staan die ergens op een rij?

Met betrekking tot de financiële tegemoetkoming raden we deze website van het RVO aan: 

 De  Rijksoverheid heeft ook een tabel opgesteld met een overzicht van de regelingen en  loketten

 

 Vraag: Ons festival kan door het corona-virus  niet doorgaan. Nu hebben we veel kosten gemaakt en vrezen we het ergste. De compensatieregelingen tot nu toe zijn alleen voor vaste horecagelegenheden en nog niet voor evenementen. Is bekend of hier ook ontwikkelingen in zijn en/of waar kunnen we onszelf op de hoogte laten houden of informatie inwinnen?

 Veel gemeenten eisen bij de aanvraag voor een evenementenvergunning: een verzekering. Heeft u een verzekering? De verzekering dekt vaak de gemaakte kosten. Deze website is goed om in de gaten te houden: https://www.rvo.nl

Waar vind ik meer informatie over de vouchers die ik als ondernemer kan gebruiken?

HISWA-RECRON stelt een voucherregeling in. De voucher geeft het recht om het bedrag dat eerder is aanbetaald, te gebruiken voor een nieuwe boeking bij hetzelfde watersport- of recreatiebedrijf op een later tijdstip. De regeling kan worden toegepast op alle boekingen en reserveringen in de watersport- en recreatiesector: voor verblijf, vermaak, verhuur, arrangementen, trainingen of combinaties daarvan.

 https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/voucherregeling-voor-watersport-en-recreatiebranche-rond

 

Vraag: Moet ik mijn oproepkrachten doorbetalen?

De reeds gewerkte uren van oproepovereenkomsten moeten worden betaald. Maar nu er geen werk is, omdat uw bedrijf gesloten is, hoeft u de werknemer met die oproepovereenkomst met echte nul-uren (cao horeca: invalkracht nul-uren) niet op te roepen en ook niet door te betalen. Voor werknemers met de oproepovereenkomst met een min-maxcontract geldt: je hoeft alleen de garantie-uren (de minimale uren) door te betalen. Dit geldt voor oproepkrachten die korter dan 12 maanden in dienst zijn en voor wie nog geen urenaanbod gedaan hoeft te worden op basis van de Wab (Wet arbeidsmarkt in balans). En voor degenen die in dit kader een eerder aanbod hebben afgewezen.

https://www.khn.nl/kennis/veelgestelde-vraag-moet-ik-mijn-oproepkrachten-doorbetalen