Fill 1 Fill 1

Website Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel live

Group 10 21 december 2021

Het thema ‘Vitale Vakantieparken’ staat hoog op de agenda van gemeentes, provincies en het Rijk. Dat is logisch, want vitale parken bieden veel meerwaarde voor de lokale economie en dragen bij aan leefbaarheid van een gebied.

Niet-vitale parken leveren deze meerwaarde niet en zorgen mogelijk zelfs voor problemen. Op niet-vitale parken kan er sprake zijn van permanente of tijdelijke illegale bewoning. Het gaat hierbij vaak om kwetsbare groepen. Daarnaast zijn er vaker dan gemiddeld problemen met veiligheid en leefbaarheid. Niet-vitale vakantieparken zijn ook vatbaar voor ondermijnende criminaliteit.

Uit onderzoek in 2019 naar vitale verblijfsrecreatie blijkt dat het met 74% van de vakantieparken in Overijssel goed gaat op de toeristische markt. Voor 26% van de vakantieparken, naar schatting 85 parken in Overijssel, is dat helaas niet zo. Deze parken zijn geen visitekaartje voor ons mooie toeristische aanbod, benutten niet het beoogde toeristische bestedingspotentieel en dragen via die weg niet optimaal bij aan de leefbaarheid in onze gemeenten.

Waarom een expertisecentrum?
Uit een rondgang langs burgemeesters en wethouders in het voorjaar van 2021 blijkt dat gemeenten de complexiteit van een aanpak vaak niet zelfstandig aankunnen; het ontbreekt dan aan menskracht en kennis om te komen tot revitalisering of transformatie van een vakantiepark. Het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel werd afgelopen voorjaar opgericht om gemeenten te ondersteunen in hun aanpak binnen het thema vitale vakantieparken.

Nieuwe website
Nu is er ook een website met kennis, informatie en ervaringen op dit gebied. Wil je meer weten over het thema en wat het expertisecentrum aanbiedt? Kijk dan op de nieuwe website: www.expertisecentrumoverijssel.nl.

Wellicht ook interessant

Nieuws
Twente Marketing wint prestigieuze content prijs in Amsterdam
Nieuws
Hanzejaar 2023 sluit af met creatief lichtprojectiefestival ‘Kleur de Hanze’
Contact
Fill 1