Fill 1 Fill 1

“Vrijetijdseconomie versterkt de leefbaarheid van Overijssel”

Group 10 13 augustus 2021

“MarketingOost richt zich met haar expertise steeds nadrukkelijker op aantrekkelijke regio’s voor bewoners. Daarbij zoeken we naar de juiste balans voor de vrijetijdseconomie: teveel toeristen is niet goed, te weinig ook niet. We kunnen ook een belangrijke rol spelen bij maatschappelijke vraagstukken, zoals mobiliteit en het behoud van voorzieningen”, zegt marketingstrateeg Wendy Weijdema. Ze vertelt over de veranderende rol van de organisatie en de balans tussen economie en leefbaarheid.

“Lang geleden zijn we voortgekomen uit de traditionele VVV’s. De rol en functie van VVV’s is in de loop van de jaren echter sterk veranderd waaruit (mede) de DMO’s zijn ontstaan. Waar onze focus eerst vooral lag op promotie en het op de kaart van het gebieden met campagnes, zijn we nu ook steeds meer bezig met verwachtingen: past je aanbod bij de vraag van de bezoeker en welke gast wil je zelf graag ontvangen?

Leefbaarheid in de knel

UNWTO (World Tourism Organization) en NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen) voorspellen de komende jaren een enorme groei in het aantal bezoekers. Corona dempt die trend, maar zorgt niet voor een gedragsverandering. We gaan straks weer massaal op reis. In onze provincie komen op sommige plekken de groei en de leefbaarheid met elkaar in de knel, terwijl het elders juist wat drukker mag om de leefbaarheid in stand te houden. Als we ons niet willen laten verrassen, moeten we met alle betrokkenen nadenken over wat we met een gebied willen. Goed voorbeeld is  de Regiodeal Vechtdal waarin we met alle betrokken stakeholders – denk aan overheden, waterschappen, natuurorganisaties en ondernemers – oplossingen bedenken op het gebied van o.a. waterveiligheid, biodiversiteit, duurzame landbouw en economische groei.

Bezoekersstromen monitoren

MarketingOost heeft instrumenten waarmee we bezoekersstromen monitoren en inspelen op piekdruktes of juist te rustige periodes. Die zetten we het afgelopen jaar in. Als het filerijden op een bepaalde weg is, wijzen we bezoekers op andere highlights in de regio, bijvoorbeeld via social media of door ondernemers te attenderen op ander routes en activiteiten. Zo spreiden we toeristenstromen en houden we een gebied leefbaar voor bewoners. Dat soort expertise wordt de komende jaren steeds belangrijker. Daarmee kunnen we een rol spelen bij het opstellen van een gebiedsvisie. Samen met overheden en organisaties houden we een streek aantrekkelijk voor bezoekers en bewoners.

Nieuwe bewoners

Bij bewoners kun je ook aan nieuwe bewoners denken. Regio Zwolle wil jonge talenten aantrekken. Die zoeken naast een mooie functie ook een aantrekkelijk woongebied. Met onze kennis van de vrijetijdseconomie en de doelgroepen weten we wat ze zoeken, zodat overheden daarop kunnen inspelen. Samen brengen we een regio onder de aandacht van potentiële nieuwe bewoners. Daarmee versterken we ook de leefbaarheid en zorgen we dat voorzieningen behouden blijven voor onze steden en dorpen.”

 

Wendy Weijdema is marketingstrateeg bij MarketingOost

Wellicht ook interessant

Nieuws
Rick Brink onthult grootste toegankelijke vakantiepark van Europa
Nieuws
Zwolle bruist tijdens 24 uur Hanze
Contact
Fill 1