Regie op vrijetijdseconomie
MarketingOost zet Overijssel als aantrekkelijke bestemming op de kaart. Met veel succes, want de bezoekersstromen nemen toe. Maar dat brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Te veel toerisme en recreatie leidt tot schade aan de openbare ruimte, wegen en natuur. En overlast voor bewoners. Met regie op de vrijetijdseconomie streeft MarketingOost naar de juiste balans tussen toerisme en leefbaarheid.

Daarom helpen wij overheden en ondernemers in Overijssel om de vrijetijdseconomie verder te ontwikkelen. Zodat Overijssel een fraaie bestemming blijft voor bezoekers uit binnen- en buitenland. Maar ook een heerlijk leefgebied voor bewoners en een kansrijk marktgebied voor bedrijven.

We bieden vier diensten aan om de regie te bewaken: Branding, Smart data, Gebiedsontwikkeling en Aanbodontwikkeling.

Regisseurs van vrijetijdseconomie


MarketingOost heeft kennis van marketing, marketingcommunicatie, strategie en onderzoek in combinatie met de vrijetijdseconomie. We zijn marketingcommunicatiespecialisten, maar ook lobbyisten, ‘economisch acquisiteurs’, productontwikkelaars, aanjagers en daarmee regisseurs van vrijetijdseconomie.

Samen bereik je altijd meer


MarketingOost werkt samen met overheden, ondernemers, cultuurorganisaties, brancheverenigingen en natuurpartijen. We zorgen voor allianties op het gebied van de vrijetijdseconomie met andere sectoren, zoals zorg, natuur, agro en food, die een effectieve bijdrage kunnen leveren aan een bestemming in balans. Dit doen we vanuit een onafhankelijke positie en zonder winstoogmerk.

Contact
Fill 1